Bibliako mintzaira: literatura-generoak

Jainkoak inspiratuta, idazlari ugarik jaso gura izan ebezan euren fede-gogoetak, lehenik ahoz eta ondoren idatziz. Egile bakoitzak bere bizipena azaltzen eban, giza talde jakin batentzat.

Hortaz, litekeena zan kontakizun bera oso urrutiko bi lekutzan ezaagutzea, baina oso modu ezberdinean. Leku batzuetan poesia erabiltzen zan; beste batzuetan prosa; areago, zenbait lekutan fantasiazko mintzaira baliatu eben.

- Kontakizun bera hainbat modutan kontatzen danean, bein betiko testua osatzeko, hainbat tradizio erabili dira.

- Hainbat adierazpide dagozanean, hainbat literatura-genero erabili diar.

Web honetan, literatura-genero nagusiak bildu dira.

Dei Verbum konstituzioak, 12.zenbakian, literatura-generoez jardutean, genero historikoa, profetikoa eta poetikoa aipatzen dauz.