LIBROS DE TEXTO CURSO 2018-2019

Neste site poden atopar os listados de libros de texto por Etapas Educativas.
Aparece cada curso co listado de libros de texto correspondente e coa relación de material escolar necesario.

MOI IMPORTANTE:

1.-Os beneficiarios dos libros do fondo solidario deberán estar moi atentos a esta web posto que aquí serán colgadas as listaxes de alumnos beneficiarios e libros asignados. (xa publicados os listados provisionais)

2.-Xa poden pasar a recoller os vales os alumnos de Educación Primaria e os de ESO que promocionaron de curso en xuño.


3.-Os beneficiarios dos vales (alumnos/as que vaian cursar 1EP, 2EP) e os befeciarios de fondolibros (alumnos que van cursar 3ep, 4ep, 5ep, 6ep ou ESO) teñen como obrigas:
- Destinar os cartos concedidos a mercar os libros de texto correspondentes.
- Conservar en bo estado os libros mercados coa axuda e, ao remate do curso, depositalos no Centro para incorporalos a un banco de libros para  a súa reutilización.

O Centro lembra, a todos os benficiarios dos vales, que os libros mercados co vale non se poden forrar nin poñer o nome do alumno/a ata que ese libro sexa rexistrado polo propio Centro para o seu posterior control e depósito ao remate do curso.SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser