LIBROS DE TEXTO CURSO 2023-2024

Neste site poderán atopar as listaxes de libros de texto por Etapas Educativas. 

Aparece cada curso co listado de libros de texto correspondente e coa relación de material escolar necesario.


MOI IMPORTANTE:

1. Os beneficiarios/as dos vales (alumnos/as que vaian cursar 1EP, 2EP) e os benefeciarios/as de fondolibros (alumnos/as que van cursar EP ou ESO) teñen como obrigas:

- Destinar os cartos concedidos a mercar os libros de texto correspondentes.

- Conservar en bo estado os libros mercados coa axuda e, ao remate do curso, depositalos no Centro para incorporalos a un banco de libros para  a súa reutilización.

O Centro lembra, a todas/os as/os benficiarias/os dos vales, que os libros mercados co vale non se poden forrar nin poñer o nome da/o alumna/o ata que ese libro sexa rexistrado polo propio Centro para o seu posterior control e depósito ao remate do curso.