IX.Открити уроци

    Това са примери как може да се интегрират информационните технологии в урока:

1. 2010-2011 учебна година, Информационни технологии 10 клас,„Интернет - услуги” 

 3.12.2010
3.12.2010
3.12.2010

2. 2011-2012 учебна година, Математика 9 клас, „Лесно решаване на квадратни уравнения” 3. 2012-2013 учебна година, Математика 11 клас, „Рекурентни редици” 


4. 2013-2014 учебна година, Информатика 9 клас, "И ний сме дали нещо на света!" (посветен на 110 години от рождението на Джон Атанасов) 
4.10.2013

5. 2014-2015 учебна година, Математика 9 клас, "Ирационални изрази. Квадратен корен"  

6. 2015-2016 учебна година, Математика 11 клас, "Геометрична прогресия - упражнение" 

7. 2016-2017 учебна година, Математика 11 клас, Представяне от учениците на проекти "Математически истории с неочакван край" към темата "Числови редици"  

8. 2017-2018 учебна година, Математика 11 клас, "Средно аритметично, медиана и мода"
23.02.2018
23.02.2018
23.02.2018
23.02.2018