Το αιολικό μέλος


«Σαπφώ και Αλκαίος», του Lawrence Alma-Tadema (1881)

        Η Λέσβος είχε μεγάλη φήμη ως μουσικό νησί: σύμφωνα με το μύθο, όταν οι γυναίκες της Θράκης διαμέλισαν τον Ορφέα, το κεφάλι και η λύρα του θάφτηκαν στη Λέσβο. Αυτή η φήμη οφείλεται στους μεγάλους λυρικούς ποιητές Σαπφώ και Αλκαίο, όμως πριν από αυτούς εκεί γεννήθηκε και ένας άλλος λυρικός ποιητής, ο Τέρπανδρος, ο οποίος κατά την πράδοση κατασκεύασε την επτάχορδη λύρα, αν και τα ιστορικά ευρήματα δείχνουν ότι το όργανο προϋπήρχε. Από τη Λέσβο καταγόταν και ο κιθαρωδός Αρίων, γνωστός από τη μυθική διήγηση της σωτηρίας του από ένα δελφίνι. Ο Αλκαίος και Σαπφώ ήταν σχεδόν συνομήλικοι και κατάγονταν από αριστοκρατικές οικογένειες του νησιού. Ο Αλκαίος ανέπτυξη πολιτική δράση και έζησε πολλά χρόνια εξόριστος. Σε αρκετά τραγούδια του ανέπτυξε πολιτικά θέματα που σχετίζονταν με τη δράση του σε μία πολιτική εταιρεία. Έγραψε όμως και ύμνους, ερωτικά τραγούδια, καθώς και συμποτικά άσματα. Η Σαπφώ έγραψε κυρίως ερωτική ποίηση. Ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε τα συμπτώματα του ερωτικού πάθους άσκησε σημαντική επίδραση στην ερωτική ποίηση των επόμενων αιώνων.

        Su arte tiene caracteres diferentes, porque estos autores escriben para sí y para sus amigos. En primer lugar, escribieron en su dialecto de Lesbos. Su poesía se aproxima al habla cotidiana y su lengua es una versión selecta y elevada de ésta. Además ordenan las palabras del modo más cómodo y natural, como si se expresaran sin esfuerzo. Como no había que hacer ajustes para un coro, la  estructura es también menos elaborada. Sus metros son más simples y musicales, y las estrofas más cortas. Tienen estos cantos un aspecto mucho más parecido a lo que estamos acostumbrados a esperar de la poesía lírica. Además, como son manifestaciones personales que reflejan el estado de ánimo de un individuo en un momento dado, carecen de la amplitud de los cantos corales.

by filóloc@s

Ies Azahar

Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

Ċ
Meli San Martín,
29 ene. 2009 13:27
Comments