איש מחשבה ויצירה, a man of thought and creation
מתעניין ועוסק בתווך שבין חינוך ויצירה   interested and works in the linkage between Education & Creation

גלישה נעימה!
Enjoy browsing Taken from www.tedmed.co.il -> Team


  


מוזמנים לבקר בדפים החברתיים I invite you to visit my social pages  My Blog Posts