Nynke Laverman in st. Liobaklooster

Geplaatst 14 jan. 2017 13:19 door st. Liobaklooster   [ 14 jan. 2017 13:21 bijgewerkt ]

Nynke Laverman met "Wachter" in st. Liobaklooster 
Wij zijn blij Nynke en haar ploeg bij ons te mogen verwelkomen. 
De voorstelling "Wachter" wordt twee keer gespeeld
Voor voorproefje en meer informatie over de voorstelling: 
Nynke Laverman
Aanvang optredens
zondag 2 april 16.00 uur
zondag 2 april 20.00 uur
Kaarten te bestellen vanaf 1 februari via info@liobaklooster.nl    
http://www.nynkemusic.com/

Er wordt hard gewerkt aan 'tHuis Lioba

Geplaatst 2 nov. 2016 16:58 door Sint Liobaklooster   [ 2 nov. 2016 17:06 bijgewerkt ]

De nieuwe nieuwsbrief van 'tHuis Lioba is uit!
Te vinden op www.thuis-lioba.nl
Er wordt hard gewerkt.De verbouwing is nagenoeg klaar, nu kan begonnen worden met de afwerking. De ruimten naderen langzaam maar gestaag hun bestemming.
Ook de tuin wordt aangepakt. Landschapsarchitekt Maarten Haverkamp maakte het plan. De groep mensen op de foto hieronder ging er mee aan de slag.
De opening komt steeds dichterbij...

'tHuis Lioba : bereikbaar via eigen website

Geplaatst 22 jun. 2016 23:34 door Sint Liobaklooster

Hoewel nog druk gebouwd wordt aan het 'tHuis Lioba (begin volgend jaar wordt de opening verwacht) is al wel de website klaar.  
Volg de ontwikkelingen op www.thuis-lioba.nl 

Nieuwsbrief 'tHuisLioba

Geplaatst 29 feb. 2016 04:18 door Sint Liobaklooster   [ 19 mrt. 2016 14:37 bijgewerkt ]

Huis van Vrede Almere eerste steenlegging

Geplaatst 29 feb. 2016 04:08 door Sint Liobaklooster   [ 29 feb. 2016 04:52 bijgewerkt ]

Het Sint Liobaklooster en de School voor Vrede zijn verheugd over de ontwikkelingen van het Huis van Vrede in ALmere. Zondag 28 februari was de eerste steenlegging.
Stichting AISA is de initiatiefnemer hiervoor.  AISA zet zich in voor een cultuur van Vrede. Op hun site vind je meer. Ook donaties zijn welkom
http://www.aisanet.nl/?babrw=racine/menutop/wat-kun-jij-doen&OV580532983=2301dr8q1kceo4jcvvsh8i8hc2

Helicopterview Sint Liobaklooster

Geplaatst 26 feb. 2016 13:35 door Sint Liobaklooster   [ 26 feb. 2016 13:40 bijgewerkt ]

helicopterview
Klik op de foto voor een rondvlucht. Uit de eerste Nieuwsbrief van 't Huis Lioba. 
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen, geef u dan op via m.verkoijen@hospice-alkmaar.nl

'tHuis Lioba : palliatieve respijtzorg mogelijk al jan 2017 van start

Geplaatst 13 jan. 2016 11:19 door Sint Liobaklooster   [ 26 feb. 2016 12:53 bijgewerkt door Lioba SchoolvoorVrede ]

Project 'tHuis Lioba

Het Liobaklooster in Egmond Binnen en Hospice Alkmaar werken samen om een kleinschalige instelling voor hospice gerelateerde zorg op te zetten. De naam van deze voorziening is 'tHuis Lioba.

Het 'tHuis Lioba is een zorgvoorziening voor palliatieve respijtzorg en zorg om 'op adem te komen' in de palliatieve fase. De voorziening richt zich op mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten en biedt de mogelijkheid voor tijdelijk verblijf met of zonder zorg. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een traject van intensieve (dag)behandelingen plaatsvinden of in situaties waarin overbelasting van mantelzorgers dreigt. Hierdoor wordt uitputting van het zorgsysteem voorkomen en worden onnodige opnames op verblijfafdelingen van ziekenhuizen tegengegaan.

We hebben onze missie als volgt verwoord:

Een (t)huis bieden in een stille en natuurlijke omgeving waar mensen zich veilig en gesteund voelen en ruimte en mogelijkheden vinden om het eigen individuele leven in de palliatieve fase gestalte te geven en te voltooien, ongeacht welke levensovertuiging, geloofstraditie of opvattingen over leven en dood.

Een (t)huis met ruimte voor eigenheid, geborgenheid,, schoonheid en eenvoud waar de professionele kennis en kunde van Hospice Alkmaar samenvalt met de gastvrije bedding van de Lioba gemeenschap.

Het 'tHuis Lioba hoopt  1 januari 2017 haar deuren te kunnen openen.

Belangstellenden kunnen zich richten tot Marjolein Verkoijen, m.verkoijen@hospice-alkmaar.nl 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Storytelling Israel Eurapa. Te zien 5 februari Sint Liobaklooster

Geplaatst 13 jan. 2016 11:13 door Sint Liobaklooster

In de eerste week van februari ontvangt onze School voor Vrede voor de derde keer een groep jonge mensen uit Israel en andere Europese landen. Deze groep gaat onder leiding van Rapheal Rodan aan de slag met eigen verhalen. Vrijdag 5 februari kunt u het resultaat hiervan komen zien in het Sint Liobaklooster. 
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de Internationale School for Storytelling and Peace. Meer informatie over deze school:  http://www.raphaelrodan.com/#!storytelling-for-peace/c1m8s 

Hospice bij Sint Liobaklooster?

Geplaatst 17 nov. 2015 14:31 door Sint Liobaklooster   [ 17 nov. 2015 15:13 bijgewerkt ]

Zorgprofessionals positief over samenwerking Liobaklooster en Hospice Alkmaar

Uit de in juni gehouden enquête onder zorgprofessionals in de regio komt een positief beeld naar voren wat betreft de oprichting van een nieuwe voorziening voor 'aan hospice gerelateerde zorg'.

81 geënquêteerden, voornamelijk huisartsen en (wijk)verpleegkundigen geven aan dat zij de gedefinieerde drie doelgroepen in hun praktijk veelvuldig tegenkomen. Echtparen die niet samen kunnen blijven worden door 87,7% herkend, zorgvragers met een klein of ontbrekend netwerk door 96,3% en zorgvragers die op adem willen komen worden door 72,8% herkend. De meeste geënquêteerden geven aan dat dit bij echtparen en bij zorgvragers die op adem willen komen 1-3 keer per jaar voorkomt. Bij de zorgvragers met een klein of ontbrekend netwerk ligt dat anders en geeft 54% aan dat dit 4-6 keer per jaar of vaker dan 6 keer per jaar voorkomt. Op de vraag of er voldoende opties voor de doelgroepen zijn om aan de vraag te voldoen zeggen in alle gevallen meer dan 60% van de geënquêteerden dat deze opties er niet (voldoende) zijn.

Tegelijkertijd met de enquête zijn er ook een aantal interviews gehouden met sleutelfiguren in de zorg voor oncologie patiënten. Onder andere de coördinator van het Praethuys, Nel Kleverlaan en het hoofd van de afdeling dagbehandeling oncologie van het MCA, Saskia de Bie. Ook zij verwachten dat het initiatief in een behoefte voorziet. Beiden geven het advies om de beperking, 'mensen die nog 1 jaar te leven hebben' los te laten en de doelgroep te verbreden.

De conclusie luidt dat de drie gedefinieerde doelgroepen door de geënquêteerden herkend worden in de praktijk en er geen goede zorgoplossing voor deze groepen bestaat. Mantelzorg is voor deze doelgroepen meestal niet voldoende (aanwezig). Het overgrote deel van de geënquêteerden juicht het initiatief van het Lioba Klooster en Hospice Alkmaar dan ook zeker toe.

De initiatiefgroep heeft dan ook besloten om verdere stappen te gaan zetten. De doelgroep(en) waar Hospice Alkmaar en het Lioba Klooster het vervolgonderzoek op zullen richten is de respijtzorg voor mensen met een klein of ontbrekend netwerk en de zorg gericht op het op adem komen. Voor beide doelgroepen geldt dat het gaat om mensen in de palliatieve fase, wat dus een langere periode kan inhouden dan 1 jaar voor het overlijden.

1-9 of 9