Oudepaginas‎ > ‎

2016 1127 Oud : Netwerk - Linux x Linux met NFS

Goede onlijn handleiding :

Gogel op "linux mint 18 nfs network"
Gogel op "linux mint 18 samba network"

Youtube : Create a home network for file sharing in Linux Mint

Linux Basic Networking Commands

https://nl.wikibooks.org/wiki/Linux_Systeembeheer/Bestanden_en_printers_delen

http://nfs.sourceforge.net/nfs-howto/ar01s05.html

https://wiki.archlinux.org/index.php/List_of_applications#Mount_tools
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/3/html/Reference_Guide/s1-nfs-client-config.html

Top 5 Network Tools in the Command Line
7 Useful Linux Networking Commands

Linux Network Configuration
http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialNetworking.html

13 Linux Network Configuration and Troubleshooting Commands
http://www.tecmint.com/linux-network-configuration-and-troubleshooting-commands/
and much more on tecmint.com

Sluit Windows aan op een Linux-netwerk - Webwereld
http://webwereld.nl/software/61609-sluit-windows-aan-op-een-linux-netwerk

Linux Beginners Guide to NFS Mount Using Exportfs
http://www.thegeekstuff.com/2010/10/nfs-mount-guide/

https://help.ubuntu.com/community/SettingUpNFSHowTo
https://wiki.debian.org/SecuringNFS

Top 30 Nmap Command Examples For Sys/Network Admins
http://www.cyberciti.biz/networking/nmap-command-examples-tutorials/

Linux Netwerk Software

software die geinstalleerd moet zijn

nfs-common
nfs-kernel-server

handige hulpjes

traceroute
nmap


NFS Netwerk Setup


router IP (WAN kant) : x.x.x.x . hangt van het beschikbare netwerk af.
router IP (LAN kant) : 192.168.21.1

PC 1 = hcczob26 : IP eth0      = 192.168.21.26
PC 1 = hcczob26 : IP wlan0    = 192.168.21.126

PC 2 = hcczob49 : IP eth0      = 192.168.21.49
PC 2 = hcczob49 : IP wlan0    = 192.168.21.149

(als kabel, dan onder de 100, als wifi dan boven de 100)

een gewone gebruiker (hans) gaat straks met het netwerk werken,
user root gaat het eerst inrichten

ik zorg dat ik een group linuxzob heb
en maak die group de default voor mijn gewone gebruikers


Stel de hcczob49 is de pc waarop bestanden staan
die we met hcczob26 willen bekijken
hcczob49 = server
hcczob26 = client

installeer nfs software
apt-get install nfs-common
apt-get install nfs-kernel-server


via nfs netwerken betekent dat je moet instellen
welke directory over het netwerk benaderd kunnen worden
dat zijn niet de homedirectories (mijn uitgangs punt voorlopig)
dus ik maak een aparte directory aan, voor te delen bestanden : /publiek

maak op de server met user root een map aan : /publiek
mkdir /publiek; chmod 777 /publiek; ls -l /
/publiek in de groep linuxzob zetten ?
kan met chown hans.linuxzob /publiek

Check je netwerk
clear; ifconfig; route -n

bepaal je IP Nummer in je netwerk
netwerk kabel    verbinding ? Kijk bij eth0
wifi                    verbinding ? Kijk bij wlan0

ifconfig
ifconfig eth0
ifconfig wlan0

mijn voorbeeld - client :
inet addr:192.168.21.126

bepaal je router IP (de gateway)
route -n

Als 192.168.21.1, dan neem de browser en surf naar dat ip nr

neem de 1e 3 getallen van je router ip (de gateway)
als 192.168.21
dan hieronder in /etc/exports verwerken : 192.168.21.0/24
moet overeen komen met het IP nummer van je netwerk


Op de server :
/etc/exports
aanpassen
voeg deze regel toe :
/publiek 192.168.21.0/24(rw,fsid=0,insecure,no_subtree_check,async,no_root_squash)
tussen haakjes staan allerlei opties. de juistheid hiervan moet ik nog uitzoeken
voor basis linux thuisnetwerk (bij mij) werkt het.

activeer je ge-exporteerde /publiek in /etc/exports
op de server als user root :
exportfs -ra

zet op de server wat bestanden in /publiek :
for i in 1 2 3 4 5; do touch /publiek/bestandje_$i.txt; done
cd /publiek; ls -l

stel de firewall goed in voor nfs :
ufw allow nfs

#################################################################

nfs netwerk gebruiken


maak op de client pc vanwaar af je wilt netwerken (IP = 192.168.21.126) verbinding met de server 192.168.21.149:/publiek

mkdir /mnt/exports; chown 777 /mnt/exports; ls -l /mnt

mount -t nfs 192.168.21.149:/publiek /mnt/exports
of
mount -t nfs hcczob49:/publiek /mnt/exports

als het mounten niet lukt, zet dan op de server pc (192.168.21.126) de firewall eens uit :
ufw status
ufw enable
ufw disable

ufw disable
Firewall is gestopt en uitgeschakeld bij het opstarten van het systeem

werkt het nu wel ? probeer vanaf de client pc (192.168.1.126) het mounten opnieuw

op de client pc :
clear; cd /mnt/exports; ls -l

als het werkt
proficiat
copieer eens een file in /mnt/exports

als het niet werkt, kijk alles nog eens na

als user root
sluit de mount af met
cd; umount /mnt/exports


tot zover
vervolg :
het mounten zonder het gebruik van IP nummers = hosts in /etc/hosts opnemen
instellen dat bij opstarten de mount naar /mnt/exports vanzelf gemaakt wordt
de firewall goed instellen. Zie  Firewall
de mount opties in /etc/exports uitzoeken (via een forum / facebook group vragen)


Overzicht van Net werk commando's

ifconfig
iwconfig

Using ifconfig to setup a network card
Verander je ip address van eth0 van 192.168.1.12 in 192.168.1.26 :

check eerst met ifconfig of de kabel aansluiting nog wel eth0 heet.
mogelijk staat er iets als "enp4s0". Gebruik dat dan ipv eth0

bekabelde verbindingen heten standaard eth0 (tot voor kort in ieder geval)

bekijk de huidige status met
ifconfg

ifconfig eth0 192.168.21.126 up
ifconfig eth0 192.168.21.126 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth0 up
ifconfig eth0 down

draadloze wifi verbindingen heten standaard wlan0 (tot voor kort in ieder geval)
Verander je ip address van wlan0 van 192.168.1.112 in 192.168.1.126 :

bekijk de huidige status met
iwconfg

ifconfig wlan0 192.168.21.126 up
ifconfig wlan0 192.168.21.126 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig wlan0 up
ifconfig wlan0 down

show all pc's up in the network 192.168.1.*
nmap -sP 192.168.1.0/24 | grep 192

How to Find Default Gateway in Linux

route -n
netstat -rn

Het zelfde verhaal maar dan anders

Om linux pc's te laten netwerken met elkaar heb je NFS nodig. Network File System.

Netwerk configuratie

Network File System NFS
Linux to Linux Netwerk
installeer nfs-common en nfs-kernel-server (nodig voor exportfs)


Pc's en netwerkt apparaten die een vast IP hebben kun je definieeren, als root, in /etc/hosts
zelf toe te voegen regels zien er zo uit :
192.168.1.201 mijnnas
192.168.1.202 mijnprintert

Je pc een vast (static) ip geven kan met Menu - Voorkeuren -Netwerk -  Bekabeld.
Zie de aan/uit knop.
Kies opties - IPv4 instellingen
Methode  = handmatig
adres toevoegen
Adres = 192.168.1.123 (meestal met de 123 naar keuze wat je zelf wilt)
Netmask = 255.255.255.0 (meestal / altijd, 255.255.254.0 komt ook voor). Soms wordt dit ook weergegeven als "24"
Gateway = 192.168.1.1 (voorbeeld / meestal)
je pc/laptop adres is dus gelijk aan de gateway, maar dan met ander laatste nummer.
DNS Server : Gateway adres invullen? Of een DNS server adres als je die hebt ? Ik zet er de gateway in. 192.168.1.1.
Mijn echte DNS servers vind ik terug in mn router configuratie. Die kan ik inzien door naar 192.168.1.1 te surfen.

betrokken configuratie files
/etc/fstab en /etc/mtab


https://nl.wikibooks.org/wiki/Linux_Systeembeheer/Bestanden_en_printers_delen#Installatie
service portmap start
service nfs start
service nfslock start

https://ask.openstack.org/en/question/78977/setting-up-nfs-shared-storage-giving-error/

# /etc/exports:
#  the access control list for filesystems which may be exported to NFS clients.  See exports(5).
#
#
# toegevoegd  door mij zelf
# /publiek 192.168.1.0/24(rw,sync,all_squash,fsid=0)
/publiek 192.168.1.0/24(rw,fsid=0,insecure,no_subtree_check,async,no_root_squash)

vanaf de client pc
mount -t nfs 192.168.1.112:/publiek /mnt/nfs
Kladblok : Net werk terminal commando's

ifconfig
ifconfig eth0
ifconfig wlan0

iwconfig - configure a wireless network interface

sudo ifdown eth0
sudo ifup eth0

route -n
ip route show

netstat
prints information about the Linux networking subsystem

p= ports
netstat -p

s= statistics
netstat -s

netstat -rn
gelijk aan route -n

    
cat /etc/network/interfaces

host t-dose.org
host dse.nl

whois t-dose.org
whois dse.nl

ifplugstatus
The ifplugstatus command will tell you whether a cable is plugged into a network interface or not. It isn’t installed by default on Ubuntu. Use the following command to install it:

sudo apt-get install ifplugd

Run the command to see the status of all interfaces or specify a specific interface to view its status.

ifplugstatus
ifplugstatus eth0


nixie pixel

OS ALT

Top 5 Network Tools in the Command Line
https://www.youtube.com/watch?v=kUEIRcvOiuo

ping, ping6 - send ICMP ECHO_REQUEST to network hosts
bel aan op een IP nr om te kijken of die wakker is ?
ping 192.168.1.123
ping 8.8.8.8
ping 127.0.0.1

traceroute - print the route packets trace to network host
Laat het ip path zien naar het bestemmings IP adres
traceroute 8.8.8.8

geen traceroute ?
in de terminal, als root :
apt-get install traceroute

dig - DNS lookup utility
DNS = Domain Name Server
dig www.t-dose.org

#####################################################
iftop - display bandwidth usage on an interface by host
http://askubuntu.com/questions/389435/iftop-how-to-use
run by user root
iftop -h

on eth0 (the first network interface)
iftop -p -n

on the wifi interface : wlan0
iftop -i wlan0

stop het overzicht met 'q' van quit

S - display source port
D - display destination port
n - show IP instead of host name
1/2/3 - sort by the specified column
< - sort by source name
> - sort by destination name
P - pause display ( else it will be often updated to show the current status )
j/k - scroll display
? - for help

#####################################################

whois - client for the whois directory service
gets information on domain names or IP's you choose
whois t-dose.org

nmap

#####################################################

Comments