Presentatie 3


Systeem beheer, opstarten, programma's installeren, Firewall etc

Zie ook de Linuxzob pagina's Systeem Info en Systeem Settings Config en de site Computertip MintBestand systeem


Verborgen bestanden en directories in /home/jijzelf
beginnen met een . (met een punt !)
Dit is altijd configuratie gerelateerd. Oppassen dus.

In de terminal :
  • ls -la
  • ls -1a
  • file .*

Home folder voor user /home/user
Rest is alleen/hooguit leesbaar

Bestands rechten

Beheren van je eigen persoonlijke configuratie, paswoorden, enzovoort
    tekstfiletjes op een usb stick
    met daarvan een backup op een tweede stick
    demo en usbstick backup script in presentatie 6

rondwandeling door het menu, opzoek naar beheer tools e.d.
  • zoek in het Linux Mint Menu eens op "schijf" om je disk-en te bekijken
Systeem Status

File system check : Howto

In de terminal :

Processen laten zien
top
afsluiten met q

df

clear; echo "Alle users op dit systeem : \n\n"; cat /etc/passwd | grep [0-9][0-9][0-9][0-9] | egrep -v 'false|nologin' | sort; echo "\n\n"
clear; echo "Mijn netwerk configuratie : \n\n"; ifconfig; route -n; echo "\n\n"
clear; echo "Mijn aangekoppelde opslag : \n\n"; mount | grep sd[abcdefghijklm] | sort ; echo "\n\n"

clear; echo "Al mijn verborgen config files in mijn /home/mijzelf : \n\n"; cd; ls -la | grep -v drwx; echo "\n\n"

Linux Kernel

Onder de Linux motorkap zit de Linux Kernel

Versie opvragen :
In de terminal :
inxi -Fzx
uname -a

Opstart Info

bootloader principe
/boot/...


Gebruikers en groepen

Zie /etc/passwd en /etc/group

systeem beheer account = root

Eerste gebruiker

Tijdens de installatie moet je de eerste gebruiker instellen (niet je zelf, ook niet root, maar iets als tuxadmin ...)

B
ij ubuntu achtige linux varianten, waaronder Mint, krijgt het eerst aangemaakte user account meer dan gemiddelde rechten.
Dat is niet standaard  unix. Ik ben er niet blij mee. De gemiddelde Linux gebruiker vind het prima.

dus kies daar een account voor waar je normaal niet mee werkt (zoals beheerder, linuxadmin)
dan kun je in je eigen account met je eigen paswoord geen gekke dingen doen

Eerste user : beheerder, of tuxadmin, (niet root). deze 1e user krijgt meer rechten
Tweede user : jijzelfSoftware beheer

Zie de uitgebreide info hierover op Computertip :
https://sites.google.com/site/computertip/mint-cinnamon-directdoen

menu beheer - software bronnen
menu beheer - update beheer

menu beheer - synaptic pakket beheer : programmas installeren
Linux updaten (alles tegelijk)

in de terminal :
apt-get update
apt-get upgrade


programma's installeren in de terminal (als user root)Beveiliging

Firewalls
  • the firewall : iptables
  • ufw                             (managing iptables)
  • firestarter                   (managing iptables)

firewall
ufw
gufw
man ufw
ufw status
ufw enable
ufw disable

Controleer in de terminal (als user root, of met sudo) of er een firewall actief is
iptables -L

Als het onderstaande verschijnt, dan is er geen firewall actief :

root:...root>>iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destinationNaar  Presentatie 2 of naar Presentatie 4
Comments