Bootloader Grub

Op deze pagina "Linux ZOB Info Template" vindt je info over de boatloader Grub

Sommige instellingen kun je zelf aanpassen in /etc/default/grub
Een daarvan is de 10 seconden wachttijd totdat Mint door start met de default instelling
Die 10 verander ik altijd in 600. Dan heb ik tien minuten de tijd om te kiezen
Die activeer je dan met
# update-grub

Bij mijn Linux Mint 18 installatie bleek mijn multi boot met windows niet aangeboden te worden.
Ook dit werd eenvoudig opgelost met
# update-grub

Internet

zoek op "zoekwoorden", etc
zoek op nederlands en van het jongste jaar
en vermeld hier de gevonden links met relevante en bruikbare pagina's,

http://linuxmint.com/

Internet - Youtube

Linux Mint 17.2 Cinnamon Review | Linux Distro Reviews

Wiki

https://nl.wikipedia.org/wiki/Linux
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linuxdistributie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linux_Mint

LinuxZOB

Deze pagina dus ...Bootloader Grub Info

<titel aanpassen aan pagina titel aub>

<Hieronder komt het eigen verhaal over dit onderwerp>


Bootloader Grub herstellen

Windows zit niet in de bootloader

Bij mijn Linux Mint 18 installatie bleek mijn multi boot met windows niet aangeboden te worden.
Ook dit werd eenvoudig opgelost met
# update-grub


Bootloader reparatie

Hieronder het verhaal (voor ver gevorderden) van mijn bootloader herstel aktie op zondag 29 november 2015
Deze reparatie aktie zou normaal gesproken nooit voor hoeven komen.
Maar ja, als je maar genoeg experimenteert en zovoort ...

De tekst begint met alles wat ik tijdens de herstel aktie in mn tekst file heb verzameld.
Het kommentaar en de werkwijze om het te kunnen herhalen e.d. moet ik er nog bij gaan maken.

gigatux_recovery_2015_1129.txt


mint@mint ~ $ sudo -s
mint ~ # fdisk -l

Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000d6110

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   307406847   153600000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       307406848  1024206847   358400000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4      1024208894  1953523711   464657409    5  Extended
/dev/sda5      1024208896  1026160639      975872   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6      1026162688  1758214143   366025728   83  Linux
/dev/sda7      1758216192  1953523711    97653760   83  Linux

Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x000df000

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1            2048    39063551    19530752   83  Linux
/dev/sdb2        39063552    58595327     9765888   82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb3        58597374   195313663    68358145    5  Extended
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
/dev/sdb5        58597376   195313663    68358144   83  Linux

WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdc'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.


Disk /dev/sdc: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 364801 cylinders, total 5860533168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdc1               1  4294967295  2147483647+  ee  GPT
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
mint ~ # mount /dev/sdb1 /mnt
mint ~ #  mount --bind /dev /mnt/dev
mint ~ # mount --bind /proc /mnt/proc
mint ~ # mount --bind /sys /mnt/sys
mint ~ # chroot /mnt
mint / # pwd
/
mint / # cd boot
mint boot # ls -l
total 40276
-rw-r--r-- 1 root root  1207096 May  8  2015 abi-3.16.0-38-generic
-rw-r--r-- 1 root root   171817 May  8  2015 config-3.16.0-38-generic
drwxr-xr-x 5 root root     4096 Nov 21 10:22 grub
-rw-r--r-- 1 root root 29447107 Nov 25 23:18 initrd.img-3.16.0-38-generic
-rw-r--r-- 1 root root   176500 Mar 12  2014 memtest86+.bin
-rw-r--r-- 1 root root   178176 Mar 12  2014 memtest86+.elf
-rw-r--r-- 1 root root   178680 Mar 12  2014 memtest86+_multiboot.bin
-rw------- 1 root root  3513313 May  8  2015 System.map-3.16.0-38-generic
-rw-r--r-- 1 root root  6351952 Jun 27 16:15 vmlinuz-3.16.0-38-generic
mint boot # grub-install /e
Installing for i386-pc platform.
^C
mint boot # grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
mint boot #


mint boot # update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.16.0-38-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
  No volume groups found
Found Windows 7 (loader) on /dev/sda1
Found Linux Mint 17.2 Rafaela (17.2) on /dev/sda7
done
mint boot #

##################################################################
aangepast in /etc/default/grub

vi grub# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true

##################################################################


mint default # update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.16.0-38-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
  No volume groups found
Found Windows 7 (loader) on /dev/sda1
Found Linux Mint 17.2 Rafaela (17.2) on /dev/sda7
done
mint default #

mint default # mount
/dev/sdb1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
mint default # exit
exit
mint ~ # mount
/cow on / type overlay (rw)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
/dev/sr0 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=mint)
/dev/sdb1 on /mnt type ext4 (rw)
/dev on /mnt/dev type none (rw,bind)
/proc on /mnt/proc type none (rw,bind)
/sys on /mnt/sys type none (rw,bind)
/dev/sde1 on /media/mint/BLAUW type vfat (rw,nosuid,nodev,uid=999,gid=999,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,uhelper=udisks2)
mint ~ # umount /mnt/dev /mnt/proc /mnt/sys
mint ~ # mount
/cow on / type overlay (rw)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
/dev/sr0 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=mint)
/dev/sdb1 on /mnt type ext4 (rw)
/dev/sde1 on /media/mint/BLAUW type vfat (rw,nosuid,nodev,uid=999,gid=999,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,uhelper=udisks2)
mint ~ # umount /mnt
mint ~ #Comments