हामीसँग सम्पर्कमा रहन:


मेलिङ लिस्ट : ubuntu-l10n-ne@lists.launchpad.net 

मेलिङ लिस्टfoss-nepal@googlegroups.com