Tilbake
                                            Svein Bekkum
Svein bur i Kvikne og har vore ein ivrig og dyktig naturfotograf i mange år. Han er av dei beste fuglefotografane i landet. 
Han finn mange av motiva sine i lokalmiljøet, men har og fotografert andre stader som på Runde og på Svalbard. 
                Svein har eige heimeside som du kan sjå ved å klikke her.


Storlom 


                                                                                                                            Småspove

                                           

                                                                                                                          Revekvalp

        

Svaner


Jordugle
                                                                                                                               

                                                                                                                            Kvalross

 

      

Jerpe    


Fossekall

Vårelvas klokkespill