Εργαστηριακή άσκηση 2: μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με το σωλήνα Kundt.

posted Nov 20, 2008, 10:08 AM by Linos Papachristou   [ updated Nov 20, 2008, 11:10 AM ]
Στην άσκηση αυτή χρησιμοποιούμε το σετ σωλήνα Kundt - ηχείου που υπάρχει σε όλα τα λύκεια. Η άσκηση εκτελέστηκε υπό μορφή επίδειξης, αν και σε ένα τμήμα τεσσάρων μαθητών η επίδειξη δε διαφέρει και πολύ από το μετωπικό πείραμα. Ως γεννήτρια συχνοτήτων χρησιμοποιήθηκε λογισμικό (Marchand function generator) ενώ για την εύρεση του μεγίστου της έντασης του ήχου χρησιμοποιήθηκε -εκτός από το αυτί μας- και παλμογράφος υπό μορφή λογισμικού (Scope). Το πλεονέκτημα της χρήσης λογισμικού στην περίπτωση αυτή είναι ότι μπορούμε με τον προβολέα να προβάλουμε στον πίνακα την οθόνη του υπολογιστή, οπότε όλοι οι μαθητές μπορούν να βλέπουν ταυτόχρονα τις ενδείξεις τόσο της γεννήτριας όσο και του παλμογράφου. Στους μαθητές δε διανέμεται φύλλο εργασίας, όλες οι πληροφορίες προβάλλονται υπό μορφή διαφανειών στον πίνακα. Πραγματοποιήσαμε μετρήσεις για δύο μόνο τιμές της συχνότητας. Την πρώτη μέτρηση την έκανα εγώ και τη δεύτερη οι μαθητές μόνοι τους. Η ταχύτητα του ήχου που μετρήσαμε ήταν 338 m/s. Η άσκηση διήρκεσε περίπου 25 λεπτά. Εκτός από την παρουσίαση που χρησιμοποιήσαμε στο μάθημα, επισυνάπτω και ένα screenshot της οθόνης κατά την εκτέλεση του πειράματος.
ą
Linos Papachristou,
Nov 20, 2008, 10:43 AM
ć
Linos Papachristou,
Nov 20, 2008, 10:43 AM
Comments