2017 hösttermin


Datum Tid Seminarium Plats
 2017-08-16  15:00 - 16:00
 Läderbaggen
 2017-08-23  15:00 - 16:00 Magnus Gårdestig, Per Törnquist: "The Chernobyl Experience – Apocalyptic but nice"  Läderbaggen
 2017-08-30  15:00 - 16:00
 Läderbaggen
 2017-09-06  15:00 - 16:00
 Läderbaggen
 2017-09-13  15:00 - 16:00 Läderbaggen bokad för röntgenveckan  Läderbaggen
 2017-09-20  15:00 - 16:00
 Läderbaggen
 2017-09-27  15:00 - 16:00 Sofia Kvernby: "Kvantifiering av T1 och T2 relaxationstider i hjärtat hos patienter med aortastenos"  Läderbaggen
 2017-10-04  15:00 - 16:00 Ibtisam Yusuf: "Summary of my experiences from Rontgenveckan and the course in Quantitative Detector Performance Analysis and Medical Image Workflows."  Läderbaggen
 2017-10-11  15:00 - 16:00
 Läderbaggen
 2017-10-18  15:00 - 16:00 There and Back Again by Peter Larsson  Läderbaggen
 2017-10-25  15:00 - 16:00 Erik Tesselaar: "Att mäta mikrocirkulationen. Framtidens tekniker för bättre resultat vid rekonstruktivplastkirurgi, brännskadevård och strålbehandling."  Läderbaggen
 2017-11-01  15:00 - 16:00
 Läderbaggen
 2017-11-08  14:30 - 15:30
 Läderbaggen
 2017-11-15  15:00 - 16:00
 Läderbaggen
 2017-11-22  15:00 - 16:00 Anna Ljusberg "PET, MR, CT: Vad finns det för nytta av dessa inom strålbehandling?"  Läderbaggen
 2017-11-29  15:00 - 16:00  Läderbaggen
 2017-12-06  15:00 - 16:00 Alexandr Malusek and Håkan Pettersson: "Current status and prospects of nuclear power."  Läderbaggen
 2017-12-13  15:00 - 16:00 No seminar, Läderbaggen is used for a course.  Läderbaggen
 2017-12-20  15:00 - 16:00
 Läderbaggen

Seminarieansvariga: Alexandr Malusek, Anders Tisell
Comments