Điểm Thi Đại cương Logic

Danh sách điểm thi môn học Đại cương Logic Lớp B7TH1.

Lưu ý: Mọi thắc mắc liên hệ với giáo viên.


 STT    HỌ VÀ TÊN HỆ SỐ 2 HỆ SỐ 1 
 1 Chu Quang An68
 2 Nguyễn Hải Anh6
 3 Nguyễn Tiến Anh
 4 Nguyễn Tuấn Anh 
 5 Nguyễn Duy Bình
 6 Phạm Văn Đích 
 7 Bùi Quốc Cường 
 8 Nguyễn Đức Cường 
 9 Nguyễn Minh Đức 
 10 Bùi Văn Giang 
 11 Đỗ Ngọc Hiển10 
 12 Lèng Văn Hiệu 
 13 Hoàng Trọng Hòa
 14 Nguyễn Đức Hoàng
 15 Đinh Công Hồng6
 16 Nguyễn Duy Huân
 17 Trần Văn Hùng
 18 Phạm Thị Thanh Huyền
 19 Nguyễn Nhật Lệ
 20 Nguyễn Thành Luân
 21 Lê Quang Minh
 22 Trần Hoài Nam
 23 Lê Thị Nghĩa
 24 Nguyễn Trọng Nghĩa
 25 Tạ Tùng Ngọc
 26 Bùi Đức Nhã
 27 Nguyễn Văn Nhất
 28 Đinh Tứ Phúc
 29 Phạm Hồng Sơn
 30 Vũ Thanh Sơn
 31 Vũ Minh Tân
 32 Chu Văn Thăng
 33 Đoàn Quyết Thắng
 34 Nguyễn Đức Thắng
 35 Nguyễn Văn Thịnh0 
 36 Trần Đình Thông
 37 Hà Văn Thuận
 38 Vũ Công Thuân
 39 Hoàng Mạnh Thượng
 40 Lương Thu Thủy
 41 Nguyễn Xuân Tình
 42 Vũ Quốc Toản9
 43 Phạm Văn Tới9 
 44 Nguyễn Đức Trọng
 45 Nguyễn Thanh Tú
 46 Phùng Quang Tú
 47 Nông Văn Tuân (Cấm Thi)
 48 Nguyễn Thanh Tùng
 49 Nguyễn Xuân Tùng0 6 
 50 Nông Hồng Việt
 51 Phạm Quang Việt0 5 
 52 Đoàn Xuân Vũ
 53 Vi Công Vững
 54 Nguyễn Minh Vương

Comments