Halo, to ja!

juszczyk@amu.edu.pl 

Konrad Marek Juszczyk
mgr filologii w zakresie
etnolingwistyka
doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UAM)
adiunkt w
Zakładzie Psycholingwistyki Instytutu Językoznawstwa na UAM w Poznaniu;


współzałożyciel i animator
SKJ Remat (2004-2008) oraz MSKR  (2001-2004) 

administrator strony internetowej Instytutu Językoznawstwa

Redaktor Techniczny/Assistant-Editor (skład tekstu) w

Prowadzone przedmioty (2003-2008):

Udział w badaniach: POL'n'ASIA, CSLP

Udział w konferencjach:

Etnolingwistyka czyli użycie języka w kontaktach kulturowych, Poznań, 18-19.11.2006 r.: Realizacja tonów wietnamskich a intonacja w tekście czytanym [publikacja w przygotowaniu]

36th Poznań Linguistic Meeting, Poznań, 22-24.04.2005 r.: Polish Literacy Tutor Presentations

Ciążeń 2005: Realizacja tonów chińskich przez studentów polskich w porówaniu z Chińczykami. [wspólnie z Katarzyną Horszowską, IO UAM]

Kognitywistyka 2 Podobieństwo - Henryk Kardela

II Seminarium Kognitywistyczne, Lublin, 27-28.05.2004 r.:  Zastosowanie kategorii podobieństwa w analizie gier słownych. Homofonia jako wymiar  skalarny.  [opublikowane w: Kardela, H. Muszyński Z. Rajewski M. (red.) 2006. Podobieństwo. (RRR Kognitywistyka 2.) 183-194. Lublin: Wydawnictwo UMCS.]

„Język – Retoryka – Komunikacja”, Obrzycko, 27 – 29.11.2003 r.: Język: definicje i metafory

Humanistyka i język”, Poznań, 17 – 18.05.2002 r.Uwagi o zdaniu prawdziwym

„Język – Komunikacja – Społeczeństwo”, Obrzycko, 19 – 21.04.2002 r.: współorganizacja [MSKR]

„Funkcje i odmiany języka”, Pobierowo, 30.11 – 2.12.2001 r.: KalamBURZENIE współczesnej polszczyzny; pragmatyka gry słownej

„Polszczyzna u progu XXI wieku”, Wisła, 11 – 13.05.2001 r.: Jak igramy z dźwję(zy)kiem? Gry słowne w reklamie, tytułach prasowych i nie tylko[opublikowane w: Kołodziejek, E. (red.) 2002. Zeszyt 2 Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.]

Publikacje:

Juszczyk, K. 2006. Kognitywna teoria gry słów. Podobieństwa w analizie homofonii. w: Kardela, H. Muszyński Z. Rajewski M. (red.) RRR Kognitywistyka 2. Podobieństwo. 183-194. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Juszczyk, K. 2005. Colorado Literacy Tutor jako pomoc w nauce i doskonaleniu czytania w języku angielskim dla polskich dzieci. w: Investigationes Linguisticae, vol. XII. s. 44-61. Poznań:

Juszczyk, K. 2004. Alfabet i co dalej. w: Investigationes Linguisticae, vol. XI.

Juszczyk, K. 2002. Jak igramy z dźwję(zy)kiem? Gry słowne w reklamie, tytułach prasowych i nie tylko. w: Kołodziejek, E. 2002. Zeszyt 2 Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Zainteresowania, hobby i bziki...:

muzyka, typografia, fotografia, sztuka współczesna...