All WRONGS RESERVED

 

 Strona ma charakter przewodnika po językoznawstwie w sieci 

i prezentuje linki wraz z opisami i sugestiami jak ze stron korzystać. 

Właściwie nihil tu novi, autorowi zależy na zebraniu własnych obserwacji, 

linków z gazet, czasopism komputerowych i stron.

Strona jest skierowana do studentów, stąd styl jest trochę wykładowy, 

czasem naukowy, a czasem popularno-naukawy...

Wszystkie lewa zatrzeżone czyli wszelkie prawa nie zastrzeżone

ze strony można korzystać ie czytać, odwoływac się, kopiować, zmieniać i udostępniać dalej innym, wedle zasad COPYLEFT i ALL WRONGS RESERVED

Jeśli nie zaznaczono inaczej, treści prezentowane tutaj są ogólnie dostępne, zwłaszcza dla webloggerów bardziej wtajemniczonych ;) 

Podać źródło jednak nie zaszkodzi, 

choćby po to by inni też skorzystali z zebranej tu wiedzy rozproszonej.

Autor nie odpowiada za ewentualne szkody moralne, 

fizyczne czy psychiczne... etc, użytkowaniem treści z tej strony wyrządzone!