l!N&W!$tYk@ W!RtUAlN@


 
Język, języki i językoznawstwo w sieci... []
Nauka o języku jest interdyscyplinarna, przekonaj się o tym sam! Językoznawstwo bowiem od zawsze korzystało z dorobku innych nauk zarówno humanistycznych jak i ścisłych. Zastosowania lingwistyki są wszechstronne, a dzięki internetowi można się o tym łatwo i szybko przekonać. Siedem sfer istnienia lingwistyki w sieci - strony o języku: