La Linguo Internaciona Ido

La skopo di ta interret situo es informar omni pri la linguo internaciona Ido.

Pro quo on lernez Ido?


La linguala barilo

(De la Basala Gramatiko di la Internaciona Linguo Ido)

La diverseso di lingui en la mondo kontributas multe a la kulturala richeso di homaro. Ol prizentas, tamen, obstaklo a kompreno inter populi.

Sen perdar la avantajo di multa nacionala lingui, ni povas transirar la rezultanta barili per internaciona linguo qua es rezervata por uzo nur kande personi havas nula altra komuna moyeno di komuniko.

Di multa propozi por tala linguo, la maxim praktikala es ta selektita da la Delegaciono por la Adopto di Auxiliara Linguo Internaciona e developita dum multa yari de laboro.

La bazala detali di ca remarkinda linguo (Ido) es trovebla en ca libreto. Anke inkluzita es du mikra vortari.

La lektanto es invitata unesme nur ganar la savo necesa por komprenar ca linguo. Balde vu deskovros la plezuro di rapida progreso e forsan vu volos korespondar kun ulu en altra lando. Ni savas ke Ido funcionas. Nun vu povas probar ol.

Ido es klefo qua apertas la pordo a plu vasta mondo.


Ret-situi pri Ido-linguo

Angla-lingua pagino pri Ido


Subpages (2): English Test