Startside

E-læringsmodul: Lineære funktioner


Dette E-læringsmodul er udarbejdet af Troels Christensen.

Ved gennemførelse af dette e-læringsmodul skal du blive i stand til at: 

 • Løse ligninger grafisk vha. GeoGebra.
 • Vise/skjule gitter
 • Vise/skjule akser
 • Indtaste i input-feltet
 • Aflæse i koordinatsystemet
 • Brug af ”Lav stykvis linje”
 • Vise og bruge regnearket i GeoGebra
 • Indtaste lineær funktion i regnearket i GeoGebra
 • Lave en liste af punkter 
 • Regression - Lav fitline
 • Regression - 2 variabel regressions analyse

It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 

Matematikmål i grundskolen

Fra Fælles Mål 2009

Trinmål (4.-6. klasse) 

Matematiske emner

i arbejdet med tal og algebra at
 • kende til eksempler på brug af variable, bl.a. i formler, enkle ligninger og funktioner
 • finde løsninger til enkle ligninger ved uformelle metoder 
 • kende til koordinatsystemet, herunder sammenhængen mellem tal og tegning

Matematik i anvendelse
 • anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer 
 • Matematiske arbejdsområder
 • undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it

Trinmål (7.-9. klasse) 

Matematiske emner
i arbejdet med tal og algebra at
 • forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable 
 • anvende funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer 
 • arbejde med funktioner i forskellige repræsentationer 
 • bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer grafisk
Matematik i anvendelse
 • udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af IT