Vogels:Zwarte roodstaart - Phoenicurus ochruros

Het is een schuw vogeltje dat je vaak kortstondig ziet.
Het mannetje van de zwarte roodstaart is goed herkenbaar aan zijn donker grijs tot zwarte vederkleed het is een opvallende en goed herkenbare vogel. Het verenkleed van het vrouwtje is daarentegen onopvallend grijsbruin van kleur.
Beide geslachten hebben echter een roodbruin gekleurde staart. Het mannetje is moeilijk te onderscheiden van het vrouwtje, het vrouwtje van de zwarte roodstaart is namelijk donkerder van kleur en heeft meer grijs.
Als je hem te zien krijgt zie je hem fier rechtop, terwijl de staart opvallend trilt.
De meeste vogels overwinteren in het Middellandse-Zeegebied, maar er zijn ook vogels die hier blijven.Vrouwtje


Mannetje


 
ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper  °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN == Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE == Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS == Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN == Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN == Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
Comments