Vogels:Zanglijster - Turdus philomelos

Reeds vroeg in de lente zijn ze er weer, dan komen ze aan de vijver nestmateriaal vergaren.
Als het vrouwtje aan het broeden is, hoor je het mannetje wel ergens fluiten.
Ze kunnen tot drie broedsels per jaar groot brengen. In de winter zie je hen niet.
De zanglijster behoort tot dezelfde familie als de grote lijster, het is een kleinere uitgave ervan. De bovenzijde van de zanglijster is warm bruin en de onderzijde is witachtig met vooral op de borst donkere fijne vlekjes.

ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN == Bosduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE == Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS == Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kl.vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Langstaartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN == Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN == Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
Comments