Vogels:IJsvogels - Alcedinidae

De IJsvogel is een opvallende vogel die met zijn helder turkoois vederkleedje gemakkelijk te herkennen is.
We hebben hem enkele keren kunnen observeren wanneer hij boven het water biddend of op een overhangende tak boven de vijver uitkeek voor een hapje. Je ziet ze snel in een rechte lijn komen en ook weer vertrekken.
Veel hebben ze bij ons niet te vangen, want kleine visjes zitten er niet in de vijver, daar zorgen de koi’s wel voor.
Aan het Schulens meer hier niet zover vandaan zien we ze regelmatig.


ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN ==
Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ==
Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink
Comments