Vogels:Winterkoning - Troglodytidae

Vrijwel ieder jaar woont er een winterkoningske in onze tuin.
Het mannetje maakt verschillende geheel gesloten nesten, je weet nooit waar hij echt gaat wonen. Heb je het uiteindelijk ontdekt en is het vrouwtje aan het broeden of hebben ze jongen blijf dan liefst uit zijn buurt want hij zal je erg op de zenuwen werken met zijn aanhoudende irriterende hoge tonen. Zijn zang is normaal al erg luid en vrijwel het gehele jaar te horen. Dit piepklein vogeltje bevindt zich meestal laag onder in de struiken waar hij altijd in beweging is.
ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN ==
Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ==
Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
 MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME 
Comments