Vogels:Vink - Fringilla coelebs

Het mannetje van de (bot)vink is gemakkelijk te herkennen met zijn blauw grijze kop, rood bruine wangen en wijnrode onderzijde, achterhals en een deel van de zijhals zijn leiblauw en zijn voorhoofd is zwart. Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd maar de twee witte vleugelstrepen zijn bij deze ook aanwezig.
Ze is bruiner dan het mannetje en de onderzijde is licht grijsbruin, terwijl de rug donkerder is.
 MEZEN ===Kuifmees ° Koolmees ° Staartmees ° Pimpelmees ° Zwartkopmees
MUSSEN ===Huismus ° Heggemus ° Ringmus
SPECHTEN ===Bonte Specht °
Groen Specht
VINKEN===
Appelvink ° Distelvink ° Goudvink ° Groenvink-Groenling ° Keep ° Kneu ° Sijs ° Vink-Botvink
HOME
Comments