VogelsTurkse tortel - Streptopelia decaocto

Winter en zomer zijn ze aanwezig, het valt zelfs op als ze er niet zijn.
Ze verdedigen hun territorium, zelfs kauwen gaan er voor op de vlucht.
Af en toe valt er wel eens een ten prooi van een sperwer, doch binnen de kortste tijd is er een plaatsvervanger.
Ze wonen dan ook altijd ergens in de tuin in een simpel vlak nestje van enkele takjes, ze broeden ieder op zijn tour en na een dikke veertien dagen vinden we wel ergens de lege schalen. Na twee a drie weken vliegen de jongen uit, die goed te herkennen zijn aan het ontbreken van de zwarte hals ring.
Op hun beurt zullen die ook weer ergens een territorium zoeken, misschien wel in jouw tuin, of zijn deze in jouw tuin het eerste levenslicht gaan zien.

ALLERLEI ==

Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN ==
Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ==
Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
Comments