Vogels:Spreeuw - Sturnus vulgaris

 Met hun glanzend bronsgroen tot purperzwart gevederte is het een heel speciale vogel.
Er is nauwelijks onderscheid te maken tussen het mannetje en het vrouwtje.
Jonge spreeuwen zijn grijsbruin met een lichte keel.
Aan het eind van de zomer ruilen ze dit verenpak, hun spikkels zijn duidelijker dan die van de oudere volwassenen.

Zelden zie je er eentje alleen, ze komen liefst met een hele bende gelijk.
Alleen in de kersentijd, zien we ze liever niet.. maja voor wat hoort wat.


 

ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN ==
Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ==
Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
 
Comments