Vogels:Roodborst - Erithacus rubecula

Een van de meest zichtbare en opvallendste vogeltje in de tuin.
Het is niet altijd een vriendelijk vogeltje, soms zelfs erg agressief, en gaat alles te lijf wat hem onder de voet loopt,
hij deinst er niet voor terug een visje uit de vijver te halen.
Aan het bekje te zien is het een insecteneter, toch zien we hen regelmatig kruimels brood of graantjes meepikken.
Ze zijn niet schuw, en komen heel graag af op vers bewerkte grond.
Niettegenstaande het een territorium vogeltje is heb ik er ooit drie gelijktijdig gezien. Wie het vrouwtje of het mannetje is weet ik niet, waarschijnlijk zien ze er beide hetzelfde uit….of toch niet. ?ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN == Bosduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE == Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS == Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kl.vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Langstaartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN == Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN == Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
Comments