Vogels:De ringmus - Passer montanus

De ringmus en de huismus zijn niet zo goed uit elkaar te houden, in tegenstelling tot de huismus heeft de ringmus echter een roodbruine in plaats van grijze kruin. Ook heeft de ringmus een witte halsring en zwarte vlekken op de verder witte wangen.
Het mannetje en het vrouwtje van de ringmus zijn niet goed te onderscheiden ze hebben praktisch hetzelfde verenkleed.
De ringmus is een veel voorkomende broedvogel in onze contreien, in het najaar verzamelen ze zich in groepjes en worden ze vaker gezien in de tuin.


ALLERLEI == 
Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning

DUIVEN == Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ==
Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° VinkHOME
Comments