Vogels:Merel - Turdus merula

Het ganse jaar door zien we wel ergens een merel in de tuin.
IK heb me laten vertellen dat in de winter de merels van uit noord europa hier de zomer merels komen vervangen en de onze naar het noorden trekken.
Enkele jaren terug heb ik 8 jonge merels uit enkele nesten rode ringetje aan gedaan, ik heb er nooit een van terug gezien.
Vaak hebben ze drie tot vier broedsels per jaar, ze leggen 3 tot soms 5 groen turkoois eitjes met bruine vlekken. Het nest kan je soms vinden op de meest vreemde plaatsen. Wanneer het vrouwtje aan het broeden is zie je het mannetje schijnnesten bouwen.
De jongen van het eerste legsel zijn nog maar net uitgevlogen, of moeder is al met een volgende nest bezig. De voeding en opvoeding van de eerste jongen is helemaal de verantwoording van vader merel.
Is er een kat in de buurt dan gaan ze heftig tekeer en blijven ze irriterend lawaai maken. In het voorjaar zien we ze regelmatig vechten om de grenzen van hun territorium vast te leggen dan zie je wel menig pluim door de tuin dwalen.
Het is een bijna alles eter alle soorten klein en groot fruit staan op het menu en vooral onze kersen moeten er aan geloven.
Onder de struiken vinden ze altijd wel iets, en anders zie je ze op het gazon ijverig aan een aardworm sleuren, het lijkt wel alsof ze luisteren voor ze toeslaan.
Het plezier dat we hebben en van hun zang en hun aanwezigheid geeft altijd een goed gevoel.


 


ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper  °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN == Bosduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE == Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS == Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kl.vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Langstaartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN == Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN == Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
Comments