Vogels:Staartmees - Aegithalos Caudatus

De staartmees behoort niet tot de familie van de echte mezen (Paridae).
Ze zijn gemakkelijk te herkennen, met hun lange staart vertellen ze wie ze zijn.
Als je er eentje ziet, zie je gewoonlijk de ganse groep. Ze zijn voortdurend in beweging.
Het zijn echte insecteneters die constant op zoek zijn naar voedsel. In de winter zal een mezenbol ook wel eens op het menu staan.
Het mannetje en het vrouwtje zijn niet van elkaar te onderscheiden. Zwart, wit en roze zijn de kleurtinten van deze mees.
ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN ==
Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ==
Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME 
Comments