Vogels:Kleine Vliegenvanger - Ficedula parva

Het mannetje van de kleine vliegenvanger lijkt veel op een roodborstje.
Het mannetje heeft een grote keelvlek. Ze zijn ook te herkennen aan de lichtblauwe tot witte ring om het oog.
De staart is zwart met aan weerszijden een grote witte vlek.
De kleine vliegenvanger is niet erg schuw. De vogel zit doorgaans horizontaal op een tak, waarbij de staart opgericht wordt.

ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN == Bosduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE == Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS == Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kl.vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Langstaartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN == Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN == Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
Comments