Vogels:De huismus - Passer domesticus

Waarschijnlijk is de mus wel het bekendste vogeltje.
Het zijn alleseter, en ik denk ook dat het langslapers zijn, want ze zijn nooit als de eerste op de voederplaats.
We hebben speciaal voor ze een paar afgeschermde voederplaatsen gemaakt, waar de duiven en kauwen niet in kunnen.
Het is mooi om zien, soms zitten er wel tien mussen tegelijk in. Het zijn niet allemaal dezelfde, als je goed kijkt herken je vaak dezelfde mus terug. Ze hebben warme licht en donker bruine kleuren die niet bij iedere vogel hetzelfde is. Het mannetje heeft een zwarte borst en donker bruin gestreepte vleugels, terwijl het vrouwtje een effen lichte borst heeft en bruine strepen op de rug en niet zo sterk getekend als bij de mannetjes. Naar het schijnt blijven mussen elkaar levenslang trouw, tenzij een partner wegvalt, dan word zijn plaats direct door een ander ingenomen. De koppeltjes broeden over andere. Van april tot eind augustus kunnen ze wel vier legsels de baas, met een gemiddelde van vijf eitjes. Het is een heel spektakel als je de jongen om eten ziet vragen terwijl ze met de pootjes in het voeder staan. Kortom ondanks hun reputatie zien we ze graag.


ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN ==
Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ==
Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° VinkHOMEComments