Vogels:Zwarte kraai - Corvus corone corone

De zwarte kraai is een regelmatige bezoeker van de tuin, zeker in de voortijd in het broedseizoen, gericht gaan ze net als de eksters de nesten van andere vogels af om eieren en jongen te roven. Het zijn echte opportunisten die profiteren van elke gelegenheid die zich voordoet, zelfs een kuiken onder de broedkip durven ze stelen. Het zijn alles eters regelmatig zien we ze op de composthoop.
Van nature uit voeden zwarte kraaien zich met allerhande insecten en insectenlarven.
Doch eten evengoed plantaardig voedsel zoals koolbladeren wortels zelfs knollen pikken ze uit.
ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN ==
Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ==
Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
Comments