Vogels:Heggemus - Prunella Modularis

Practisch het hele jaar door zien we dit bruin vogeltje met zijn grijsblauwige nek of onder de struiken of ergens in de tuin, niet te opvallend maar hij is er.
In de voortijd horen we hem regelmatig zingen boven ergens in een den.
Het is een beetje schuw maar toch kan je er behoorlijk dicht bijkomen, aan zijn spits fijn snaveltje kan je zien dat het een insecteneter is, maar toch slaat hij een brokje brood of zaad niet af.
In de morgen zie je hem het eerst op de voeder plaats, nog voor de andere vogels goed en wel wakker zijn. En voor het slapen gaan is hij of zij ook een van de laatste die nog wat graantjes mee pikt.

ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper  °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN ==
Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ==
Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
 MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° VinkHOME
Comments