Vogels:Grote lijster - Turdus viscivorus

De grote lijster lijkt op een zanglijster en merel in zijn gedrag.
Zij zoeken ook hun voedsel op de grond, hij loopt rechtop en kijkt regelmatig om zich heen, het is een schuwe vogel.
Ze zijn duidelijk groter dan beide andere vogelsoorten. In de vlucht is de grote lijster te herkennen aan de langere vleugels, de witte ondervleugel en de witte staarthoeken. De zang lijkt meer op die van de merel.






ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper  °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN ==
Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ==
Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
Comments