Vogels:Groenling- Carduelis chloris

Deze kan je heel goed herkennen aan hun groen-gele kleur en aan de opvallend heldere gele streep in hun vleugel.
De vrouwtjes zijn minder gekleurd.
Groenlingen zie je buiten de broedtijd bijna altijd in kleine groepjes zelfs tien en meer gelijktijdig.
Hun lievelingskostje zijn wel zonnepitten.
Ook kunnen ze, net als de mezen, aan de voederbollen hangen, die ze met veel acrobatie leeg haalt.

 
 
Man
 
Pop

ALLERLEI=== Boomklever - Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN ===
Houtduif - Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ===
Ekster ° Zwate Kraai ° Kauw ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN=== Gele Kwikstaart ° Kwikstaart
LIJSTERS ===
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
 MEZEN ===Kuifmees ° Koolmees ° Staartmees ° Pimpelmees ° Zwartkopmees
MUSSEN ===Huismus ° Heggemus ° Ringmus
SPECHTEN ===Bonte Specht °
Groen Specht
VINKEN===
Appelvink ° Distelvink ° Goudvink ° Groenvink-Groenling ° Keep ° Kneu ° Sijs ° Vink HOME
Comments