Vogels:Gekraagde roodstaart - phoenicurus phoenicurus

Het mannetje is door de oranje onderzijde en de zwarte rug een opvallend lijstertje.
Ook door de zwarte keel en het witte voorhoofd zijn ze goed te herkennen.
Het vrouwtje is minder opvallend de staart is net als bij het mannetje roodbruin van kleur.
Beide vogels zijn te onderscheiden doordat het vrouwtje van de gekraagde roodstaart lichter is en meer bruin in het verenkleed heeft.
De staart van beide is voortdurend aan het trillen.
In het eerste jaar dat ons tuinhuisje in aanbouw was kwam hij tegen de muur op een balk wonen, sinds hebben we hem niet meer in de tuin zien wonen.
Wel komt hij regelmatige eens op bezoek, ook hebben we enkele nakomelingen gezien.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° Blauwe Reiger °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN == Bosduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE == Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS == Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kl.vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Langstaartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN == Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN == Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
Comments