Vogels:Ekster - Pica pica

Meestal in de voortijd wanneer tuinvogels een nestje hebben, krijgen we eksters op bezoek.
Ze gaan gewoon elke boom en struik uitzoeken en halen evengoed de eitjes uit als de jongen.

ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper  °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN ==
Houtduif ° ° Turkse tortel
KRAAIACHTIGE == Ekster ° °
Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kleine vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
 MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink
HOME
Comments