Vogels:Houtduif - Columba palumbus

Bijna iedere dag komen ze aan de vijver een snelle gulzige drink nemen,
ook zien we ze op de voederplaats enkele graantjes meepikken.
Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun paarlemoer glanzende hals en de witte vlek.
Onder het vliegen zijn de witte strepen op de vleugels duidelijke zichtbaar.
Het zijn snelle vliegers, en heel vaak hoor je ze lawaai maken in de of onder de bomen in de tuin.
Ze bouwen een groot, slordig nest van kleine takjes, liefst in een dichte conifeer.
Na het uitbroeden voederen beide oudjes de jongen, de jongen zijn het best te herkennen aan het missen van een witte halsvlek.
ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning
DUIVEN == Houtduif ° °
Turkse tortel
KRAAIACHTIGE ==
Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai
KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver
LIJSTERS ==
Beflijster ° Grote lijster ° Gekraagde roodstaart ° Kl.vliegenvanger ° Merel ° Roodborst ° Zanglijster ° Zwarte roodstaart
MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees
MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus
SPECHTEN ==
Bonte Specht ° ° Groen Specht
VINKEN ==
Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
 
Comments