Vogels:Beflijster - Turdus torquatus

De beflijster kan gemakkelijk aanzien worden als merel.
De witte halvemaanvormige borstband ontbreekt bij de merel.
Door lichte randjes aan de veren ontstaat een schubpatroon.
Door dezelfde lichte randjes zijn op de gesloten vleugels lichte strepen te zien.
De beflijster is een zeldzame doortrekker, je hebt dan ook geluk als je er eens een foto van kan maken.
ALLERLEI == Boomklever °°° Boomkruiper °°° IJsvogel °°° Spreeuw °°° Winterkoning

DUIVEN == Houtduif ° ° Turkse tortel

KRAAIACHTIGE == Ekster ° ° Zwarte kraai ° ° Kauw ° ° Vlaamsegaai

KWIKSTAARTEN == Gele Kwikstaart ° ° Kwikstaart zilver


MEZEN == Kuifmees ° ° Koolmees ° ° Staartmees ° ° Pimpelmees ° ° Zwartkopmees

MUSSEN == Huismus ° ° Heggemus ° ° Ringmus

SPECHTEN == Bonte Specht ° ° Groen Specht

VINKEN == Appelvink ° ° Distelvink ° ° Goudvink ° ° Groenvink-Groenling ° ° Keep ° ° Kneu ° ° Sijs ° ° Vink

HOME
Comments