לוח סיורים

שכבת ז':

סיורי זהות מקומית - 2/1, 6/1, 2/1, 13/1
סיורי זהות אזורית - 20/2, 24/2, 28/2, 5/3