מתמחי ארץ-ישראל

גיחת ניצנה תשע"ח

מידע להורי המתמחים

יום גיבוש מתמחים

מידע להורים - יום הניקיון הבינלאומימידע למועמדים לכיתת המתמחים בלימודי ארץ ישראל - לשכבות - ז''-ט':

לימודי ארץ ישראל הם תחום לימודי חדש יחסית. ייחודם של לימודי ארץ ישראל הוא בכך שאין הם מורכבים מדיסציפלינה מדעית אחת העומדת בפני עצמה, אלא משילוב בין דיסציפלינות שונות, ומשום כך ניתן להתייחס אליהם כאל מקצוע בין תחומי.

לימודי ארץ ישראל משלבים נושאים מהמקצועות הבאים:

מחשבת ישראל, ספרות, אקטואליה, תנ"ך, אמנות, אקולוגיה, גיאולוגיה, גיאוגרפיה, ביולוגיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה ועוד...

מטרת העל: לטפח בקרב התלמידים אהבה ותחושת שייכות לארץ, לעם , לחברה ולמדינת ישראל, בראיית הרצף עבר-הווה-עתיד.

הקריטריונים  לקבלת תלמידים לכיתת המתמחים הם:

1.       עניין - תלמיד המעוניין להעמיק ולחקור נושאים מלימודי ארץ ישראל, מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה.

2.      אחריות-  "לומד עצמאי" - אחריות על ביצוע מטלות במסגרת כיתת ההתמחות ; אחריות אישית של התלמיד להשלים חומר לימודי שהפסיד בעקבות סיורים או פעילות מתמחים.

3.      משמעת- תלמיד ללא בעיות משמעת, בכל מקצועות הלימוד  (במקרה של רישום הפרעה אחת בלבד - תיבדק אפשרות להשאירו במתמחים בהתאם לחומרת ההפרעה).

4.      תשלום - עבור ימי הסיור והפעילות החוץ כיתתית.

5.      מתמחי ז'' -מבחן קבלה

6. מתמחי ח' - מבחן קבלה וראיון אישי

7. מתמחי ט''- הצגת נושא - בשיעור לימודי ארץ ישראל. הנושא יבחר בשיתוף ובאישור המורה ללימודי ארץ ישראל.

אופן הלמידה במסגרת כיתת ההתמחות בלימודי ארץ ישראל :

כינוס מתמחים ו"לומד עצמאי" - המתמחים יצאו מחלק משיעורי לימודי ארץ ישראל למידעת לעבודה עצמית/צוותית. תלמידים אלה ישתתפו בסיור הכולל לינה באזור הסיור  (המכונה: "גיחה") ובימי סיור נוספים. הגיחה והסיורים יתקיימו על חשבון ימי לימודים, התלמידים יתחייבו להשלים בכוחות עצמם את השיעורים שהפסידו בשל השתתפותם בסיורים ובלמידה במסגרת ''הלומד העצמאי''. צוות המורים ללימודי ארץ ישראל - ילמד את כיתת המתמחים.


מתמחי ח'-ט' לומדים באופן קבוע בסמסטר א' עם המורה דליה צברי ביום ד' בין השעות 14:15 - 15:45 . 

על המתמחים חלה החובה להתעדכן בחדר תחום לימודי ארץ ישראל, לקבלת עדכונים ומשימות לימודיות.

תלמידים שיתקבלו לכיתת המתמחים יוזמנו יחד עם הוריהם לאספת הורים - ההזמנה תשלח בהמשך.


 מידע על מבחן הקבלה לכיתת המתמחים ללימודי ארץ ישראל לשכבת ז'-ח'

הרשמה למבחן ולראיון אישי: על מתמחי ז' להרשם למבחן אצל המורים ללימודי ארץ ישראל - יש להירשם עד לתאריך: 11/9/17

מתמחי  שכבות ח'- ט'' - יודרכו על ידי המורה דליה צברי - יש להירשם עד לתאריך: 11/9/17

מועד המבחן לתלמידי שכבת ז': 19/9/17 , 26/9/17 (בשעה 14:15 בחדר אלה 6) 

 תלמידי שכבת ח' יבחנו על ידי דליה צברי בשעת המתמחים ביום ד'. בתאריך 18/10/17

משך זמן המבחן : 30 דקות.

מבנה המבחן: המבחן בנוי משאלות סגורות  (שאלות ''אמריקאיות'' - יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר מבין התשובות המוצעות), שאלות פתוחות  (יש לנסח תשובה) וכן השלמה ב''מפה אילמת''  (מפה ריקה שיש לכתוב עליה) שמות אזורים וישובים במפת ארץ ישראל כנדרש בדך ההכנה.

 


דף הכנה למבחן למועמדים לכיתת ההתמחות משכבת ז':

יש ללמוד את הנושאים הבאים למבחן:

הקמת המדינה: מי היה חוזה המדינה, תאריך עברי ולועזי של הקמת המדינה, היכן התקיימה הכרזת המדינה, שם ראש ממשלתנו הראשון ושם ראש ממשלתנו כיום,  שם נשיא המדינה הראשון ושם הנשיא כיום, יש לדעת - מהו סמל המדינה, דגל המדינה, המנון המדינה  (לדעת בע"פ את מילות ההמנון).

התמצאות במפת ארץ ישראל - לדעת למקם על גבי מפת ארץ ישראל את המדינות השכנות של ישראל , הים התיכון, ים סוף, ים המלח, כנרת, עיר הבירה של ישראל, העיר העברית הראשונה, ארבע ערי הקודש של ישראל, בירת הנגב, בירת הגליל, בירת הגולן, בירת הנגב.

הסכמי שלום - עם אילו מדינות שכנות  יש לישראל הסכם שלום ובאיזו שנה נחתם כל הסכם, מי היו ראשי הממשלה שחתמו על הסכמי השלום, ומי היו ראשי המדינות הערביות שחתמו על הסכם השלום.

מלחמות ישראל - לדעת את שמות המלחמות והשנים.

לדעת לפרש את ראשי התיבות של צה"ל, אצ"ל, ההגנה, לח"י, פלמ"ח ומה הקשר בין כולם?

אקלים - לדעת הגדרות ל''אקלים ים תיכוני''/''אקלים ממוזג'' ו''אקלים מדברי''.

חי וצומח - לדעת שני שמות של צמחי בר ושני שמות של בעלי חיים בר השוכנים בארץ ישראל - לדעת היכן בארץ ניתן לראותם.

צורות נוף - לציין דוגמא אחת לכל אחת מצורות הנוף הבאות בארץ ישראל: הר:______, נחל:________ עמק:_________, רמה___________, מישור:_____________

התיישבות - לציין שמות של מקומות בארץ לפי צורות ההתיישבות הבאות: קיבוץ_________ כפר__________ עיר__________ מושב______________ מצפה_______________ עיירת פיתוח___________

מפגש דתות בארץ ישראל - לדעת מהן שלוש הדתות המונותיאיסטיות.

מורשת: מי הם אבות ואימהות האומה, מהם חודשי השנה בלוח העברי ואילו חגים אנו חוגגים בכל חודש עברי,  מהם שלושת הרגלים ; לדעת לפרש: חז"ל, תנ"ך.     

לדעת את מועדי הזיכרון הבאים:יום הזיכרון לשואה ולגבורה,  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, יום הזיכרון ליצחק רבין.                                                                              

בהצלחה!


פעילות כיתות ז'

מבחני קבלה וראיון אישי - 19/9, 26/9, בכיתה אלה 6 בשעה 14:15

אספת הורים לתלמידי כיתת ההתמחות - 18/10 בין השעות 19:00 - 20:30 באולם בניין אלה.

יום גיבוש - 7/11  ביער אילנות, בין השעות 08:45 - 14:00

מרצה אורח - חנוכה 12/12, באולם אלה, בשעה 10:45

גיחת ניצנה - 6-7/2 יציאה: 06:30, חזור: 20:00

"פורימתמחים" - 26/2 באולם אלה, בשעה: 08:45

צעדת לב השרון - 14/3 (לקראת הצעדה יתקיימו מפגשי הכנה עם המועצה וכן סיור הכנה שיערך בתאריך: 14/2)

חידון ארץ ישראל השלישי, על שם יצחק נבון ז"ל, נשיאה החמישי של מדינת ישראל. בנושא: 70 למדינת ישראל בין השעות 18:00 - 20:00 באולם הפייס

יום המתמחה - 5/6
פעילות כיתות ח'

מבחני קבלה וראיון אישי - 19/9, 26/9, בכיתה אלה 6 בשעה 14:15

אספת הורים לתלמידי כיתת ההתמחות - למצטרפים חדשים משכבות ח' - ט' - 18/10 בין השעות 19:00 - 20:30 באולם בניין אלה.

יום הניקיון הבינלאומי - 23/10 בין השעות 10:45 - 15:45 - יער אילנות

הדרכת יום גיבוש - 7/11  ביער אילנות, בין השעות 08:45 - 14:00

מרצה אורח - חנוכה 12/12, באולם אלה, בשעה 10:45

ט"ו בשבט - טיפוח שמורת האלון בבני דרור - 29/1 בין השעות 10:15 - 14:00

גיחת רמת הגולן - 24 - 26 באפריל

צעדת לב השרון - 14/3 (לקראת הצעדה יתקיימו מפגשי הכנה עם המועצה וכן סיור הכנה שיערך בתאריך: 14/2)

חידון ארץ ישראל השלישי, על שם יצחק נבון ז"ל, נשיאה החמישי של מדינת ישראל. בנושא: 70 למדינת ישראל בין השעות 18:00 - 20:00 באולם הפייס

יום המתמחה - 5/6
פעילות כיתות ט'
מבחני קבלה וראיון אישי - 19/9, 26/9, בכיתה אלה 6 בשעה 14:15

אספת הורים לתלמידי כיתת ההתמחות - למצטרפים חדשים משכבות ח' - ט' - 18/10 בין השעות 19:00 - 20:30 באולם בניין אלה.

יום הניקיון הבינלאומי - 23/10 בין השעות 10:45 - 15:45 - יער אילנות

הדרכת יום גיבוש - 7/11  ביער אילנות, בין השעות 08:45 - 14:00

מרצה אורח - חנוכה 12/12, באולם אלה, בשעה 10:45

ט"ו בשבט - טיפוח שמורת האלון בבני דרור - 29/1 בין השעות 10:15 - 14:00

גיחת רמת הגולן - 24 - 26 באפריל

צעדת לב השרון - 14/3 (לקראת הצעדה יתקיימו מפגשי הכנה עם המועצה וכן סיור הכנה שיערך בתאריך: 14/2)

חידון ארץ ישראל השלישי, על שם יצחק נבון ז"ל, נשיאה החמישי של מדינת ישראל. בנושא: 70 למדינת ישראל בין השעות 18:00 - 20:00 באולם הפייס

יום המתמחה - 5/6