תכנית הלימודים

סיורי זהות אזורית - מכתב להורים‏‏ ט' שבט, תשע"ט

                                                                                                ‏15 ינואר, 2019

 

 

להורי התלמידים בשכבת ז',

 

שלום רב,

 

 

הנדון: סיור "זהות אזורית" במסגרת לימודי ארץ ישראל

 

במסגרת תוכנית הלימודים העוסקת ב"זהות אזורית", ייצאו תלמידי השכבה לסיור בנושא

"זהות אזורית" לשמורת תל יצחק. הסיור יעסוק בסביבה הטבעית של התלמידים, הם יחקרו

את יחסי הגומלין בין האדם והסביבה והתמורות הדמוגרפיות החלות באזור השרון.

 

הסיור יתקיים כלהלן:

 

כיתות ז'5, ז'7, ז'8, ז'9 -  ביום רביעי, ט"ו באדר א', תשע"ט, 20.2.19 יציאה מבית הספר בשעה 08:45. חזרה בשעה 14:00.

 

כיתות ז'1, ז'2, ז'3, ז'4 -ביום ראשון, י"ט באדר א', תשע"ט, 24.2.19 יציאה מבית הספר בשעה 08:45. חזרה בשעה 14:00.

 

כיתות ז'6, ז'10 ז'11, ז'12,ז'13 ז'14 -  ביום שני, כ'  באדר א' , תשע"ט, 25.2.19 יציאה מבית הספר בשעה 08:45. חזרה בשעה 14:00.

 

 

חובה להגיע לסיור עם ארוחת בוקר+ צהריים, 1.5 ליטר מים, כובע , נעלי הליכה גבוהות,

מצע כתיבה וכלי כתיבה, מעיל ומטריה.

 

תלמידי כיתת ההתמחות בלימודי ארץ ישראל מתבקשים להגיע עם ההפעלות שהכינו.

 

תלמיד שלא יגיע לסיור עם הציוד הנדרש יישאר בבית הספר וישובץ ללמוד בכיתה אחרת.

                                     

  *הערה: תלמידים הלומדים ביום הסיור בשעת קצה - השיעורים מתקיימים כסדרם בשעת הקצה! כלומר השיעור שבין השעות: 14:15 – 15:45, מתקיים על פי המערכת.

                                        

                                                                                          בברכה,

 

                                                                       צוות המורים ללימודי ארץ ישראלרציונאל

רציונאל:

לימודי ארץ ישראל הם תחום לימודים חדש יחסית.

ייחודם של לימודי ארץ ישראל הוא בכך שאין הם מורכבים מדיסציפלינה מדעית אחת העומדת בפני עצמה, אלא משילוב בין דיסציפלינות שונות, ומשום כך ניתן להתייחס אליהם כאל מקצוע בין תחומי.

לימודי ארץ ישראל משלבים נושאים מן המקצועות הבאים:
ארכיאולוגיה, מחשבת ישראל, ספרות, תנ"ך, אמנות, היסטוריהביולוגיה, גיאוגרפיה, גיאולוגיה, אקולוגיה, אקטואליה ועוד...

* מן הראוי לציין שלא בכל נושא משולבים כל המקצועות האלה זה בזה.

* על פי דגם "המרכז" -  אנו יוצאים מן הנושא ארץ ישראל, פונים לכל אחד מן המקצועות, ומלמדים מתוך מקצועות אלה את החלקים הרלוונטיים לנושא. במילים אחרות - אנו שואלים את עצמנו לאיזה מידע ממקצוע מסוים אנו נזקקים לשם הבהרת הנושא, ואותו בלבד נלמד במסגרת הנושא.

* תוכנית לימודי ארץ ישראל ב"דרור" משלבת את תוכנית הגיאוגרפיה המיועדת לתלמידי חט"ב.

 

תוכנית לימודים דו- שנתית (פירוט סילבוס בהמשך). התלמידים לומדים מאותו הספר במהלך השנתיים. שם הספר: כדור הארץ סביבה אדם בהוצאת מט"ח. בכיתה ז' הלמידה היא גם מתוך אטלס ודפי עבודה.

הערה- זו שנה ראשונה שאנו מאחדים את התוכנית, לפיכך קיימים נושאים זהים הנלמדים השנה בשכבת ז' ובשכבת ח'. בשנה הבאה תוכנית ח' תשונה בהתאם.

 מטרות ויעדים

מטרות על :

א.  לטפח בקרב התלמידים אהבה ותחושת שייכות לארץ, לעם, לחברה ולמדינת ישראל, בראיית הרצף עבר-הווה-עתיד.

ב. קידום מודעות לפיתוח בר קיימא ברמה המקומית, הארצית והעולמית

 

מטרות כלליות

לגבי הארץ (השדה)

הכרת הארץ: הנוף, הטבע והאדם;

פיתוח רצון ויכולת לטייל באופן עצמאי.

טיפוח הזהות המקומית והאזורית של התלמיד.

התלמיד ייקח חלק רעיוני ויישומי בפיתוח בר קיימא - שילוב צורכי הפיתוח של החברה עם צורכי שמירת הסביבה. מתוך ראיית צורכי האוכלוסייה בדור הזה והן בדורות הבאים.

לגבי העם והמדינה

הכרת נכסי התרבות ומורשת העם, המפעל הציוני ומדינת ישראל.

התלמיד יגבש את ה"זהות המקומית" שלו ביחס לאזור מגוריו בכלל ויישובו בפרט.

לגבי החברה הקרובה והמדינה כחברת-על (חברה)

טיפוח מארג היחסים בין הפרט לקבוצה ולכיתה;

חיזוק הנכונות והמוכנות למלא חובות בקהילה ובמדינה

לגבי כדור הארץ

התלמיד יכיר מבנה כדור הארץ, מיקומו בחלל ותופעות הטבע הקיימות בו ויעמוד על שמירת האיזון שבין ניצול אוצרות כדור הארץ לטובתו בהווה לשמירה על מרקם כדור הארץ מתוך דאגה לדורות הבאים

רכישת מיומנויות לימודיות

1. הפקת מידע וניתוחו מתוך מקורות מגוונים: שימוש במפה, קריאת תמונה וקריקטורה, ניתוח סרטים, ניתוח תעודות היסטוריות

2. הבנת התהליך, סיבה ותוצאה;

3. פיתוח חשיבה ביקורתית;

4. עיבוד מידע מרשתות אינפורמציה גלובליות כמו אינטרנט;

5. פיתוח וטיפוח מיומנויות לקריאה יעילה;

6. פיתוח יכולת כתיבה מדעית;

7. הבחנה בין עיקר לטפל;

8. הבחנה בין עובדה לפרשנות;

9. פיתוח טכניקות השוואה; 

10. הסקת מסקנות (מגרפים, דיאגרמות ועוד); 

11. פיתוח יכולת המשגה והפשטה;

12. פיתוח יכולות ניווט ושדאות;

13. יצירת עניין וגירוי אינטלקטואלי של התלמידים בלימודי ארץ ישראל.

14. הקניית הבנה יסודית של פיתוח בר קיימא (קיימות)

 

גישות ללימודי ארץ ישראל

לימודי ארץ ישראל נלמדים בגישות שונות:

הגישה הנושאית - על-פי גישה זו נבחר נושא מסוים כפי שהוא מתבטא על פני המרחב כולו לאורך זמן, כגון: 

                         ארכיאולוגיה, "טבע זה יופי", המים וכיו"ב;

הגישה הרגיונאלית - הכרת חבלי הארץ. המושג 'רגיו' – חבל, הוא מושג אינטגרטיבי) משלב) בתחום הדעת

                            הגיאוגרפי;

הגישה הכרונולוגית - תכנית שהציר שלה עובר לאורך התקופות השונות בתולדותיה של ארץ-ישראל.

בלימודי ארץ-ישראל אנו עוסקים ביחסי הגומלין שבין כלל מרכיבי החבל, הן בימינו והן בעבר, ושואפים לקבל מידע

הקשור לשטח מכל תחום שהוא. עם זאת, ברור שלא נוכל להקיף את על הנושאים, ולכן תתמקד הצגת כל אזור

בעניינים מרכזיים האופייניים לו.נושאי לימוד / סילבוס


סילבוס שכבת ז' - לימודי ארץ ישראל - תשע"ט

הנושא

הדגשים לנושא

מושגים

עמודים בספר: "כדור הארץ סביבה אדם בהוצאת מט"ח

מיומנות

שיעור פתיחה

שמש אסוציאליות - לימודי ארץ ישראל, רציונאל, מטרות, היכרות עם כיתת המתמחים, כללים ונהלי השיעור

 

 

שליפה

"ארץ ישראל בעיני"

 • יצירה / ניתוח שירי ארץ ישראל כמקור ללימוד ארץ ישראל

לימודי ארץ ישראל

עיתונים, דפי עבודה/מחברת

יצירה

מבנה כדור הארץ

 • מבנה כדור הארץ וכיצד לומדים החוקרים על מבנה זה.

קרום, מעטפת, גלעין

146 - 149

הפקת מידע מתרשים

כתובתו של כדור הארץ

גלקסיית שביל החלב, מערכת השמש, השמש, כוכבי הלכת (סלעיים וגזיים).

מיקום ישראל על כדור הארץ (רשת המעלות)

 

שמש, ירח, אסטרואיד, שביט,  מטאור, מטאוריט

16,  21 - 30

הכרת מושגים

 

השוואה בין כוכבי לכת גזיים לסלעיים

 

תרשים זרימה - כתובתו של כדוה"א

הרי געש

 • הסבר תופעת - התפרצות געשית.
 • מתי והיכן מתרחשת התפרצות געשית
 • מיון הרי געש לפי תדירות  פעילותם.
 • מיון הרי געש לפי צורתם.
 • תופעות געשיות (קלדרה, גייזר, מעיין חם, משושים).
 • הרי געש ותופעות געשיות בישראל.
 • חיזוי התפרצויות הרי געש.

 

הר געש, לבה, מגמה, אפר געשי, גייזר, מעיין חם, פקק געשי, קלדרה,

אי געשי, נקודה חמה

164 - 170

מיון הרי געש לפי תדירות התפרצות ולפי צורתם

 

 

רעידות אדמה

 • הסבר תופעת רעידת האדמה.
 • 3- סוגי גלים המשתחררים בזמן הרעידה.
 • במה תלויים נזקי רעידת האדמה?
 • רעידות אדמה בארץ ישראל ובאזורנו.
 • חיזוי רעידות אדמה.

רעידת אדמה, צונמי, סולם ריכטר, סייסמוגרף

159 - 164

השוואה - חיזוי הרי געש לעומת רעידות אדמה

 

דדוקציה – הסקת מסקנות מן הכלל אל הפרט

 

תופעות עולמיות מול ישראליות

הפקת מידע מתוך מפות

טקטוניקת הלוחות

 • ההבדל בין תיאוריית "נדידת יבשות" ל"תאוריית תנועת הלוחות"
 • סוגי התנועות בין הלוחות הטקטוניים והתופעות שהם יוצרים
 • הבקע הסורי אפריקני והקשרו לישראל.

נדידת יבשות, טקטוניקת הלוחות, 

זרמי ערבול, השבר/הבקע הסורי אפריקני.

151 - 156

טקטוניקת הלוחות

השוואה נדידת יבשות לעומת טקטוניקת הלוחות

הפקת מידע מתוך מפות

דדוקציה ( הסקת מסקנות מן הכלל אל הפרט) - תופעות עולמיות מול ישראל

זהות מקומית ואזורית

(סמסטר ב' – בהתאם ללו"ז הסיורים)

מרכיבי זהות מקומית

מישור חוף השרון

מרכיבי זהות אזורית

חתך השרון

דפי עבודה

הפקת מידע  מתרשים גרפי (חתך גיאומורפולוגי של השרון)

טבלת השוואה, תבחינים

ניתוח מסמכים היסטוריים

קריאת מפה

יחידות נוף

(*בחירה)

גליל, גולן, חרמון , עמק יזרעאל ועמק חרוד, שומרון, רמות מנשה, גלבוע, יהודה - הרי יהודה הרי ירושלים, מדבר יהודה, השפלה, בקעת הירדן והערבה, הנגב.

 

יחידות הנוף תחקרנה מההיבטים הבאים: פיסי (מסלע, קרקע, אוויר, מים, אקלים), ביוטי (חי וצומח) ואנושי (אדם בעבר ובהווה)

קרסט, הרי געש, שלג, יהושע חנקין, מדבר בצל הגשם, עמק החולה, כנרת, ים המלח, בולען, נדידת צפורים, מכתש,

עמ' בספר:

164 - 170,

104, 214 , 185, 198, 199, 167, 197

 

דפי עבודה/ מחברת

יחידות נוף

(*בחירה)

יישום מושגים: ארכיאולוגיה, היסטוריה, בוטניקה, זואולוגיה ועוד

 

טבלה מרכזת, השוואה, הסקת מסקנות

 

מיקום יחידות נוף במפת ישראל

פיתוח בר קיימא, קיימות

אנחנו והדורות הבאים

העקרונות המרכזיים המנחים את גישת הקיימות

פיתוח בר קיימא ברמה המקומית והאזורית

ברמת המדינה וברה העולמית

קיימות

פיתוח בר קיימא

9, 306 - 311

יישום – קיימות בסביבת התלמיד

תופעות טבע

 • מיון תופעות טבע - מבוא (תרגיל - ידע כללי)
 • יחסי גומלין אדם-נוף
 • אסונות טבע והתמודדות  האדם דוגמאות מארץ ישראל ומהעולם
 • מערך הסיוע לאזורי אסון טבע בעולם כולל יחידות חילוץ מישראל)
 • הנזקים הסביבתיים והתמודדות האדם
 • משאבי טבע -  - מתנת הטבע
 • צריכה מוגברת של משאבים
 • משאבי הטבע לסוגיהם
 • תרומתם של משאבי הטבע בעולם ובישראל

תופעות טבע,

אוצרות טבע (משאבי הטבע),

אסונות טבע (פגעי הטבע)

 

רעיית יתר, בירוא יערות, "דזרטק", משאבי קיום, משאבי אנרגיה, מחצבים, משאבים מתכלים, משאבים מתחדשים

239, 296,

239 - 247

249 - 254

298 - 300

מיון

 

 

 

אדם וטבע - הבנת יחסי הגומלין

אסטרונומיה מסע לחלל

 • מבנה היקום, הגלקסיות

ערפילית, כוכבים, חור שחור, קבוצות כוכבים, המפץ הגדול, מרחקים ביקום

11- 18

קריאת מפה

הפקת מידע מתרשמים

טבלת השוואה

תנועות גרמי שמיים

 • מערכת השמש - בתנועה מתמדת - הסיבוב העצמי ותנועת ההקפה
 • כדור הארץ והירח בתנועה
 • הבדלי טמפרטורות בין היום ללילה
 • זוויות הפגיעה של קרני השמש בכדור הארץ
 • עונות השנה
 • לחות השנה - גרגוריאני, מוסלמי, יהודי

כוח הכבידה

יום ולילה, זריחה ושקיעה, זמן אזורי, קו התאריך הבינלאומי, יום ההיפוך החורפי, יום ההיפוך הקיצי, יום השוויון הסתווי, יום השוויון האביבי, זנית, , ליקוי חמה, ליקוי לבנה

21 - 49

הפקת מידע מתרשימים

הבנת תופעות יומיומיות והקשרן לחלל

חקר החלל

 • אתגרים, אמצעים ותגליות
 • חקר החלל בישראל
 • חשיבות חקר החלל
 • פסולת מעשה האדם בחלל

טלסקופ, תחנת חלל, מעבורת, חללית מחקר

54 - 62

ניסוי

יומן צפייה סרטוני תיעוד

קרינת השמש והאטמוספרה

 • מהי קרינת השמש?
 • האטמוספרה והרכבה
 • קרינה וצבע

אלבדו, אפקט החממה

68 - 77

הפקת מידע התרשים

תרשים זרימה