תכנית לימודים נוספת - תל"ן

"אחת משני הסוגים של תכניות הרשות בלימודים.
תכנית רשות פרטנית למעוניינים ללמוד מעבר לדרישות 'תכנית הלימודים הרגילה'.
מתבצעת על ידי מילוי מטלות של הרחבה, העמקה, עבודות יצירתיות או השוואתיות וכו'."
(מילון "דרור")


"לומד עצמאי - אחד ממצבי התפקוד: בעל ערכים ועניין פנימיים ומהותיים, בעל ציפיות הישג ותחושה של מסוגלות עצמית, מציב מטרות ללמידה, מרוכז במשימות הלמידה, מסוגל לבצע משוב עצמי ולעשות בו שימוש משמעותי, מנהל את זמנו באופן יעיל ועומד בלחץ של משימות ומבחנים." (מילון "דרור")

מתמחה בלימודי ארץ ישראל או תלמיד שסיים את המטלות בכיתה (גרעין והרחבה) יוכל ללמוד במסגרת עצמאית במידעת.


מטלות תל"ן

בכיתה ז'

בעקבות מגלי עולם

מפות עתיקות

מצפן

המוביל הארצי

שיקום נחלים

סרגל זמנים היסטורי של א"י

שמורות טבע בישראל

ירושלים

לוח גזר

מועדים וימי זיכרון

בכיתה ח'

מאובנים

הר געש

דינוזאורים

מודל שעון שמש

גיאוגרפיה במיתולוגיה – אגדות

מערכת השמש

ירושלים

איכות הסביבה

מועדים וימי זיכרון