רשימת הנושאים העתידים להילמד בשנה הקרובה

נושאי לימוד

שכבה ז':

* מיומנויות האטלס

* זהות מקומית

* היבטיה השונים של ארץ ישראל (א"י):

שמותיה, גשר בין יבשות ותרבויות, דרכים קדומות, גבולות הארץ, ישראל בזמן ובמרחב הגיאולוגיים,

יחידות הנוף, הצומח והחי, המים - משאב במחסור, פיתוח ושימור, מקורות כתובים, מפות א"י,

הארכיאולוגיה כמקור לימוד, לוח זמנים ואירועים, זיקת העם היהודי, זיקת הנצרות  והאיסלאם לא"י,

בין ישראל לתפוצות - גישות שונות, ביטוי  אומנותי לשיבה אל הארץ.

מבנה כדור הארץ, תהליכים פנימיים וחיצוניים.


שכבה ח':

קורסים
                                                   שנה טובה ובהצלחה לכולנו