צוות לימודי ארץ-ישראל

מקשרת המקצוע - אירית קרסיק

צוות המורים: זולי קלר, עדו יהלום, יעל רוזנר-חלפון, דליה צברי ואירית קרסיק

אירית קרסיק - מקשרת לימודי ארץ ישראל

יעל רוזנר חלפון - מורה אחראית מתמחי ח'-ט'

זולי קלר                                                    

דליה צברי

עדו יהלום 


 ישיבת צוות לימודי ארץ-ישראל מתקיימת בימי שני בשעה: 07:40 ,בחדר מורים חט"ב

החדר מנוהל על-ידי אירית קרסיק  drorlimudey@gmail.com