צוות לימודי ארץ-ישראל

מקשרת המקצוע - אירית קרסיק

צוות המורים: זולי קלר, יעל יפת, עדו יהלום, יעל רוזנר-חלפון, דליה צברי ואירית קרסיק

אירית קרסיק - מקשרת לימודי ארץ ישראל

דליה צברי  - מורה אחראית מתמחי ח'-ט'

זולי קלר                                                    

יעל רוזנר-חלפון

עדו יהלום 


 ישיבת צוות לימודי ארץ-ישראל מתקיימת בימי שלישי, בשעה: 14:15 ,בחדר מורים חט"ב

החדר מנוהל על-ידי אירית קרסיק  drorlimudey@gmail.com