מבנה ארגוני

במרכז ללימודי ארץ ישראל לומדות ארבע עשרה כיתות ז', שלוש-עשרה כיתות ח' וכיתה ט' אחת (כיתת מתמחים בלימודי ארץ ישראל).

 

פתיחת רביעיות

מתבצעת פעם בחודש באופן הבא:

שלוש כיתות ממשיכות בתכנית הלימודים הרגילה וכיתת המתמחים בלימודי א"י מעמיקה בנושאים הקשורים לא"י ובהכנות לסיורים.

 

כינוס שלשות

פעמיים במחצית.

כינוס השלשות עוסק בנושאים מגוונים: מרצה אורח / הצגת תוצרים / סרט עם יומן צפייה / חידון זהות מקומית ועוד;

 

תכנית גרעין

התלמידים לומדים בכיתה רגילה (באישור המקשרת) אך החומר והבחינות מותאמים לרמת גרעין.

 

שילוב

תכנית לתלמידים המתקשים לעמוד בדרישת תכנית הלימודים הרגילה (התלמידים ילמדו בקבוצה קטנה.(

 

קהיליית לומדים 

שכבה ז' - מיומנויות האטלס, מבוא ללימודי ארץ ישראל, תהליכים פנימיים וחיצוניים בכדור הארץ והקשרם לארץ ישראל

שכבה ח' -קורסים

שיעורים במידעת

עבודות חקר:

כיתה ז'  בנושא זהות מקומית, זהות אזורית  ויחידות נוף בארץ ישראל

כיתה ח' - קורסים

התלמידים ייעזרו בספרות מחקר ומאגרי מידע אלקטרוניים.