הערכה ומדידה

חומר למבחן לימודי ארץ ישראל שכבת ז' מועד:11/12/18


דף הכנה למבחן בלימודי ארץ ישראל– כיתה  ז'  מועד המבחן 11/12

 

נושא המבחן: הכוחות הפנימיים של כדור הארץ

 

 • לפניכם דף הכנה למבחן שנועד למקד אתכם בנושאים שיופיעו במבחן.
 • חיזרו על החומר הנלמד: במחברת, בדפי העבודה ובספר הלימוד- בהתאם לטבלה הבאה:

הנושא

הדגשים לנושא

מושגים

עמודים בספר:

מבנה כדור הארץ

 • מבנה כדור הארץ וכיצד לומדים החוקרים על מבנה זה.

קרום, מעטפת, גלעין

146 - 149

הרי געש

 • הסבר תופעת - התפרצות געשית.
 • מתי והיכן מתרחשת התפרצות געשית
 • מיון הרי געש לפי תדירות  פעילותם.
 • מיון הרי געש לפי צורתם.
 • תופעות געשיות (קלדרה, גייזר, מעיין חם, משושים).
 • הרי געש ותופעות געשיות בישראל.
 • חיזוי התפרצויות הרי געש.

הר געש, לבה, מגמה, אפר געשי,

תופעות געשיות - גייזר, מעיין חם, קלדרה, משושים

אי געשי, נקודה חמה

164 - 170

רעידות אדמה

 • הסבר תופעת רעידת האדמה.
 • 3- סוגי גלים המשתחררים בזמן הרעידה.
 • במה תלויים נזקי רעידת האדמה?
 • רעידות אדמה בארץ ישראל ובאזורנו.
 • חיזוי רעידות אדמה.

רעידת אדמה, צונמי, סולם ריכטר, סיסמוגרף

159 - 164

טקטוניקת הלוחות

 • ההבדל בין תיאוריית "נדידת יבשות" ל"תאוריית תנועת הלוחות"
 • סוגי התנועות בין הלוחות הטקטוניים והתופעות שהם יוצרים
 • הבקע הסורי אפריקני והקשרו לישראל.

נדידת יבשות, טקטוניקת הלוחות, 

זרמי ערבול, השבר/הבקע הסורי אפריקני.

151 - 156

 

יש להתייחס לדף הכנה זה בתיאום עם המורה המלמד בכיתה!!

 •  יש ללמוד את הנושאים תוך שימת דגש על ההדגשים המומלצים בטבלה וכן לדעת את ההגדרות לכל המושגים שבטבלה.
 • המבחן יכלול שאלות פתוחות עליהן תצטרכו להשיב תשובות מפורטות ומנומקות, וכן שאלות סגורות – בחירת התשובה הנכונה  (לדוגמא: שאלות "אמריקאיות" , נכון/ לא נכון, התאמת מושג להגדרה ועוד).
 • ניתן לפנות בכל שאלה אל המורה ללימודי ארץ ישראל.

בהצלחה!

 

 רסיםמדדי הערכה:

שכבת ז'- סמסטר א'

 • 60% מבחן סמיסטריאלי 
 • 20% עבודה - בנושא זהות מקומית 
 • 10% דו"ח סיור זהות מקומית 
 • 10% בחנים

שכבת ז'- סמסטר ב'

 • 60% מבחן סמיסטריאלי 
 • 20% עבודה - בנושא יחידות הנוף בארץ ישראל 
 • 10% דו"ח סיור זהות אזורית
 • 10% בחנים

 

שכבת ח' 

בהתאם לדרישות הקורסים


הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:


                                                                                שכבה ז'             שכבה ח'              
* בחנים, מבחנים, עבודות להגשה
                                                 65%                       65%                          
 
* תפקוד התנהגותי
                                                                           15%                       15%                          
   - נוכחות סדירה ועקבית
   - הגעה בזמן
   - התנהגות נאותה

* תפקוד לימודי
                                                                                 20%                       20%                   
   - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה -  עצמית וצוותית
   - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן

בשכבת ט' הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:

* הגשת פרוייקט - 50%

* הדרכה בטיולים - 50%