הערכה ומדידה

רסיםמדדי הערכה:

שכבת ז'- סמסטר א'

  • 60% מבחן סמיסטריאלי 
  • 20% עבודה - בנושא זהות מקומית 
  • 10% דו"ח סיור זהות מקומית 
  • 10% בחנים

שכבת ז'- סמסטר ב'

  • 60% מבחן סמיסטריאלי 
  • 20% עבודה - בנושא יחידות הנוף בארץ ישראל 
  • 10% דו"ח סיור זהות אזורית
  • 10% בחנים

 

שכבת ח' 

בהתאם לדרישות הקורסים


הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:


                                                                                שכבה ז'             שכבה ח'              
* בחנים, מבחנים, עבודות להגשה
                                                 65%                       65%                          
 
* תפקוד התנהגותי
                                                                           15%                       15%                          
   - נוכחות סדירה ועקבית
   - הגעה בזמן
   - התנהגות נאותה

* תפקוד לימודי
                                                                                 20%                       20%                   
   - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה -  עצמית וצוותית
   - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן

בשכבת ט' הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:

* הגשת פרוייקט - 50%

* הדרכה בטיולים - 50%