Αρχική


Το Site αυτό δημιουργήθηκε από την ALPHA πληροφορική Εκπαίδευση με σκοπό να σας ενημερώνει για την προκήρυξη του λιμενικού σώματος (έτος 2014) που αφορά τις προσλήψεις σημαντικού αριθμού ανδρών και γυναικών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του.

Λιμενικό 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 2014

Σαραντα εννεα (49) θεσεις στο Λιμενικο Σωμα

Από τις 7 Ιανουαρίου η κατάθεση των αιτήσεων

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή σαράντα εννέα (49) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών- γυναικών).

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 20/23-12-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΩΙΘ8ΟΠ-69Θ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο)(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00), από την 07-01-2015, ημέρα Τετάρτη μέχρι και την 30-01-2015, ημέρα Παρασκευή στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).

 

Κατεβάστε αναλυτικά την προκήρυξη: ΕΔΩ

Η ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση αποτελεί:

 1. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 – Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Κωδ. Αδείας : 2100403)
 2. Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Πληροφορικής για τους Αναγνωρισμένους από το Δημόσιο φορείς ECDL, KeyCERT, Diploma και διεξάγει εξετάσεις ECDL στους χώρους της 2 φορές την εβδομάδα.
 3. Κέντρο Ξένων Γλωσσών – Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Κωδ. Αδείας : 2306800)

Σας ενημερώνουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσεων Πληροφορικής (ECDL) και θα σχηματιστούν ειδικά ταχύρυθμα τμήματα απόκτησης Πιστοποιητικού Αγγλικών (TOEIC) πλήρως αναγνωρισμένα από το Δημόσιο και κατ’ επέκταση από το Λιμενικό Σώμα.

Η ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση, αξιοποιώντας την πείρα της στους διαγωνισμούς Δημοσίου, αμέσως μόλις δημοσιευτούν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα προχωρήσει στη δημιουργία ταχύρυθμων τμημάτων προετοιμασίας για την γραπτή εξέταση.

Ο ίδιος ο Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Βαρβιτσιώτης, δήλωσε ότι και το 2015 θα υπάρξει νέα προκήρυξη για 240 ακόμα λιμενικούς ώστε να στελεχωθούν τα νησιά της χώρας.Πιστοποιημένη Γνώση ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Όπως αναφέρεται στα ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Κεφάλαιο Γ')

Οι υποψήφιοι πέραν των αναφερομένων στο Κεφάλαιο Α ́ προσόντων πρέπει να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Office Word

β) Υπολογιστικά Φύλλα - Microsoft Office Excel

γ) Πληροφορίες και Επικοινωνίες - Internet Explorer & Microsoft Outlook


Πιστοποιημένη Γνώση Ξένων Γλωσσών

TOEIC – Το ευκολότερο Αναγνωρισμένο Πτυχίο Αγγλικών

  Παρακολουθείτε τακτικά τη σελίδα μας ώστε να ενημερωθείτε με αναλυτικές πληροφορίες για την επερχόμενη προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος 2013, αμέσως μόλις ανακοινωθεί.


  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

  ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση

  Κάνιγγος 12 , Πλ. Κάνιγγος

  2103823982

  Λιμενικό Σώμα 2013 - Προκήρυξη

  Λιμενικό Σώμα

  Λιμενικό Σώμα - Προκήρυξη 2013  Tags: Λιμενικό Σώμα, Λιμενικο Σωμα, Λιμενικό Σώμα προκήρυξη 2013, Λιμενικο Σωμα προκηρυξη 2013, 250 λιμενικο, 250 λιμενικό, πρόσληψη λιμενικό σώμα, προσληψη λιμενικο σωμα, προσλήψεις λιμενικό σώμα, προσλήψεις λιμενικό σώμα 2013, προσληψεις λιμενικο σωμα, προσληψεις λιμενικο σωμα 2013, πιστοποίηση υπολογιστών, πιστοποιηση υπολογιστων, πιστοποίηση υπολογιστών λιμενικό σώμα, πιστοποίηση υπολογιστών προκήρυξη λιμενικού σώματος, προκήρυξη λιμενικού σώματος 2013, προκηρυξη λιμενικου σωματος 2013